Автор Тема: Проект: порядок отбора ювелирных изделий и проведения экспертиз  (Прочитано 5746 раз)

Admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 238
ПРОЕКТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від «___» __________ 2012 р. № ____

Київ

Про затвердження Порядку відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Відповідно до статей 14 та 15 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції» Кабінет Міністрів України постановляє :
Затвердити Порядок відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____________ 2012 року № ______

Порядок
відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

1. Цей Порядок визначає механізм відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, призначених для реалізації суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності.

2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб (їх філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи) та фізичних осіб – підприємців (далі – суб’єкти), які здійснюють операції з ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

3. Уповноважені посадові особи Державної пробірної служби України (далі – контролери) при проведенні заходів державного нагляду (контролю) мають право відбирати ювелірні та побутові вироби із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для перевірки та проведення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в органах, які здійснюють державний пробірний контроль. Ювелірні та побутові вироби із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відбираються з метою встановлення відповідності виробу і вставки (вставок) з дорогоцінного каміння вимогам чинних стандартів або технічних умов.
Відбір ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється контролером у присутності керівника суб’єкта або уповноважених ним осіб, які мають право заявляти клопотання з приводу пов'язаних з таким відбором дій, про що вноситься запис до акта відбору ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

4. Державному пробірному контролю підлягають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у всіх місцях їхнього зберігання, експонування та реалізації.

5. Для державного пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння обов’язково відбираються всі ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, щодо яких під час перевірки виявлено порушення вимог законодавства, а саме:
вироби з ознаками підробки пробірного клейма;
вироби, на яких в наявності відбитки державних пробірних клейм, вилучені з інших виробів;
вироби з відбитками пробірних клейм, нанесених з порушенням правил клеймування;
вироби з ознаками впаяного відбитка пробірного клейма або з деталями із недорогоцінних металів, впаяними з метою штучного збільшення маси виробу.
Вироби, на яких повинні бути відбитки державних пробірних клейм, але вони не мають таких відбитків, відбираються для проведення перевірки відповідності виробів вимогам чинних нормативно-правових актів (державних стандартів, технічних умов, положень, правил) у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, а також відповідності вставки (вставок) з дорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику.

6. Ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, відібрані для державного пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у присутності контролера упаковуються, прошнуровуються, опечатуються його печаткою та печаткою суб’єкта (за наявності).

7. За результатами відбору ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за ознаками, зазначеними у пункті 5 цього Порядку, складається акт відбору ювелірних виробів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Акт відбору складається у трьох примірниках. Усі примірники акта підписуються контролером, який відібрав зразки продукції або ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, або був присутнім при відборі, та суб’єктом або уповноваженою ним особою.
Один примірник акта відбору додається до опломбованих (опечатаних) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та передається разом з ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння до органів, які здійснюють державний пробірний контроль, другий – залишається у суб’єкта, третій – у контролера.
У разі відмови керівника суб’єкта або уповноваженої ним особи від підписання акта контролер робить в акті запис про те, що керівник суб’єкта або уповноважена ним особа з актом ознайомлені і від підписання його відмовились.

8. Відібрані для державного пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ювелірні вироби передаються на відповідальне зберігання суб’єкту.
Доставка відібраних для державного пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ювелірних виробів або зразків продукції забезпечується Державною пробірною службою України. Витрати, пов’язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, фінансуються за рахунок Державної пробірної служби України.
У разі підтвердження результатами експертизи (випробування) факту порушення суб'єктом вимог законодавства суб'єкт відшкодовує витрати на проведення експертизи (випробування) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9. Доставлені ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння приймаються органами, які здійснюють державний пробірний контроль, і направляються на експертно-пробірний контроль.

10. Державний пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з оформленням відповідних документів (протоколів та актів експертиз, експертних висновків тощо) здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів із застосуванням неруйнівних методів аналізу.

11. Після закінчення експертизи відібрані для державного пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння вироби повертаються суб`єкту.

12. Строки проведення експертизи виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та прийняття рішень щодо них не мають перевищувати тридцяти днів з дня прийняття рішення про проведення експертизи, згідно з методикою проведення такої експертизи.

Источник: Государственная пробирная служба Украины, http://www.assay.gov.ua/w/assaygovua.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/1d5a1939a3368136c22579d40018a61a!OpenDocument

Admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 238
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»


1. Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта
У грудні 2007 року набув чинності Закон України від 5 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Зазначений законодавчий акт є одним з базових у діяльності органів, які здійснюють державний пробірний контроль, при проведенні планових та позапланових перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства при здійсненні операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами, що їх містять.

Законом України від 05 квітня 2007 року № 877-V визначено порядок відбирання зразків продукції під час здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності. Відповідно до частини третьої статті 14 зазначеного Закону України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції».
Враховуючи викладене, з урахуванням механізму здійснення органами державного нагляду (контролю) відбору зразків продукції у суб’єктів г осподарювання для проведення експертизи (випробування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280, розроблено Порядок відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

2. Цілі нормативного регулювання
Основною метою прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України є:
- підвищення ефективності системи державного пробірного контролю;
- захист прав споживачів;
- протидія вчиненню шахрайських дій на ринку ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- захист вітчизняного виробництва дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них;
- виконання вимог чинного законодавства.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
В даному випадку вбачаються наступні альтернативні способи вирішення порушеної проблеми.

1. Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», в якій повинні бути враховані вимоги Закону України від 05.04.07 № 877-V та постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2008 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визна чення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції».

2. Внесення змін статті 2 Закону України від 05.04.07 № 877-V з метою виключення з дії Закону органів, які здійснюють державний пробірний контроль. Зазначений спосіб неприйнятний, оскільки Міністерством фінансів України подавались відповідні пропозиції, зокрема проект Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та отримано негативний висновок.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми
Проблеми, які обумовили необхідність прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України, вирішуються шляхом її прийняття. Внаслідок прийняття запропонованого проекту постанови органи, які здійснюють державний пробірний контроль, зможуть проводити відбір ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України не очікується.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту очікується підвищення ефективності державного пробірного контролю за обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, посилення протидії вчиненню шахрайських дій на ринку ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, покращення захисту прав споживачів.

Прийняття регулято рного акту не потребує додаткових витрат коштів державного бюджету.

6. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України сприятиме підвищенню ефективності держаного пробірного контролю.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:
Об’єкт впливу
Вигоди
Витрати
Держава
1. Посилення протидії вчиненню шахрайських дій на ринку ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
2. Посилення захисту прав споживачів.
Додаткові витрати відсутні
Органи виконавчої влади
Підвищення ефективності контролю за ринком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них
Додаткові витрати відсутні
Суб’єкти господарювання
Підвищення захисту вітчизняного виробництва дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них
Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строку чинності акта
Строк дії регуляторного акта необмежений та визначається відповідно до строку дії Закону України від 05.04.07 № 877-V.

8. Показники результативності акта

Підвищення ефективності державного пробірного контролю через встановлення чіткого механізму відбору ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

зменшення кількості ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння без відбитків державних пробірних клейм та з відбитками несправжніх пробірних клейм в торговельній мережі України;

виконання акта не пов’язано зі збільшенням витрат коштів і часу суб’єктами господарювання;
оприлюднення інформації про запропонований акт передбачається через засоби масової інформації (друковані видання, мережа Інтернет).

9. Заходи для відстеження результативності акта
Базове відстеження результативності запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України буде проведено до набуття ним чинності шляхом збору та аналізу пропозицій та зауважень суб’єктів господарювання.

Повторне обстеження планується здійснити через рік після набуття чинності запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України за допомогою проведення органами, які здійснюють державний пробірний контроль, контрольних заходів та системного аналізу їх результативності.

Періодичне відстеження результативності наказу здійснюється через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України або інших нормативно-правових актів.

Голова Державної пробірної служби України М.М. Назимок

«____» _____________ 2012 р.

Источник: Государственная пробирная служба Украины, http://www.assay.gov.ua/w/assaygovua.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/2e2218b9f4cfddbcc22579d4001907f9!OpenDocument