Автор Тема: Проект: усиление функций Пробирной службы в сфере технического регулирования  (Прочитано 5013 раз)

Admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 238
проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від №

Київ

Про внесення змін до переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 288 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 11, ст. 521 із наступними змінами), такі зміни:

перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, доповнити позицією "Пробірна служба";

перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, доповнити такою позицією:
"Пробірна служба ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".

Прем'єр-міністр України  М. АЗАРОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів"

1.   Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 17 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" організацію розроблення проектів технічних регламентів здійснюють центральні органи виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності.
Переліки центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 288.
У зазначених переліках відсутні сфера діяльності, яка пов’язана з ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та орган державної влади на який покладається розробка технічних регламентів у цій сфері.
Відповідно до пункту 3 Положення про Державну пробірну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 461 основним завданням Державної пробірної служби України є реалізація державної політики у сфері державного пробірного контролю та внесення пропозицій щодо її формування.
Враховуючи, що державний пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння передбачає здійснення  перевірки відповідності виробів вимогам чинних нормативно-правових актів, існує потреба у наданні Державній пробірній службі України функцій технічного регулювання у сфері дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та права розробки технічних регламентів у цій сфері.

2.   Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є визначення Державної пробірної служби України центральним органом виконавчої влади на який покладаються функції технічного регулювання у сфері дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та права розробки технічних регламентів у цій сфері.
Прийняття запропонованої постанови Кабінету Міністрів України дозволить забезпечити регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або пов'язаних з ними процесів, систем і послуг.

3. Правові аспекти
Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері є:
Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005 р. № 64-ІУ;
Закон України від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними";
Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 462/2011 "Про Положення про Державну пробірну службу України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття зазначеної постанови Кабінету Міністерства України не потребує додаткових фінансових та матеріальних ресурсів.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта не зачіпає права та інтереси інших органів влади.

6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не визначає вплив на регіональний розвиток.

7. Запобігання корупції
В проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних дій.

8. Громадське обговорення
Проект акта не потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови Кабінету Міністрів України є регуляторним актом. Основною метою прийняття цього регуляторного акта є запровадження технічного регулювання у сфері дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розроблення технічного регламенту на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і, як наслідок, забезпечення захисту життя і здоров'я споживачів ювелірної продукції та запобігання недобросовісній практиці.
Викладене вище не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів, а тому потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта.
Досягнення визначених цілей не передбачає додаткових організаційних заходів та не потребує додаткових витрат коштів державного бюджету. Реалізація проекту постанови не може привести до неочікуваних результатів, які унеможливлюють  позитивний ефект від її впровадження.

11. Прогноз результатів
Набрання запропонованою постановою Кабінетом Міністрів України  чинності дасть можливість Державній пробірній службі України забезпечити виконання заходів з регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або пов'язаних з ними процесів, систем і послуг.


Голова
Державної пробірної служби України                                           М.М. Назимок

«____» _____________ 2013 р.


Источник: Государственная пробирная служба Украины, http://www.assay.gov.ua/w/assaygovua.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/71a8aab0f245bc9bc2257b0100015b2f!OpenDocument