Автор Тема: Проект: порядок регистрации субъектов хозяйствования в Пробирной службе  (Прочитано 5495 раз)

Admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 238
Проект
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ
№ ___________

Про затвердження Порядку
обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання,
які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, що додається.

2. Суб’єкти господарювання, які на момент набуття чинності цим Порядком здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням згідно з пунктом 1.2 Порядку, повинні протягом трьох місяців з дня набуття чинності цим Порядком звернутись до Державної пробірної служби України із заявами про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

3. Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України (Клепчуков В. П.) та Департаменту пробірного контролю та контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби України (Бірюков О. І.) забезпечит и в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Шевченка Ю. І. та заступника Голови Державної пробірної служби України Ніколаєнка Н. І.

Міністр Ю. КОЛОБОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
___________ 2013 року № _______

ПОРЯДОК
обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними».
1.2. Цей Порядок визначає процедуру обліку, створення та ведення реєстру Державною пробірною службою України (далі – Пробірна служба) суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, а саме:
1.2.1. Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
1.2.2. Виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
1.2.3. Ремонт ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
1.2.4 Виготовлення промислових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в тому числі виготовлення інструменту та інших виробів технічного призначення з природних алмазів;
1.2.5. Торгівлю (оптову, роздрібну, комісійну) дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
1.2.6. Обмін готових ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на брухт дорогоцінних металів;
1.2.7. Використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у виробничих, наукових, медичних, учбових та соціально-культурних потребах;
1.2.8. Ломбардну діяльність з дорогоцінними металами і дорогоцінного каміння;
1.2.9. Скуповування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
1.2.10. Огранку та іншу обробку дорогоцінного каміння, у тому числі огранку алмазів у діаманти;
1.2.11. Збирання, первинну обробку брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
1.2.12. Експонування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (на постійній основі).
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
місце проведення діяльності суб’єкта господарювання - фактичне місцезнаходження обладнаного суб’єктом господарювання (відокремленим підрозділом) приміщення, призначеного для здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
облік суб’єктів господарювання - процес реєстрації, накопичення, узагальнення, внесення до реєстру, зберігання та опрацювання інформації про суб’єктів господарювання з використанням уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи;
облікові справи - матеріали діловодства з питань обліку суб’єктів господарювання, які зберігаються в Пробірній службі, формуються в справи, мають реєстраційні номери, які присвоюються після розгляду наданих матеріалів та належного оформлення реєстраційного повідомлення щодо постановки на облік суб’єкта господарювання;
реєстр - програмне забезпечення у складі уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, яке використовується Пробірною службою для ведення баз даних з обліку, зберігання та опрацювання інформації щодо суб’єктів господарювання;
реєстраційне повідомлення - письмова інформація суб’єкту господарювання, підготовлена Пробірною службою за результатами розгляду відповідних матеріалів щодо внесення суб’єкта господарювання до реєстру, внесення змін до реєстру, виключення суб’єкта господарювання із реєстру.
Інші терміни та визначення, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними.

II. Подання і розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення їх до реєстру
2.1. Облік суб’єктів господарювання, створення та ведення реєстру здійснюються Пробірною службою з використанням уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи та книги реєстрації суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (додаток 1) (далі - книга реєстрації).
2.2. Реєстр створюється та ведеться Пробірною службою.
2.3. Для формування облікової справи та внесення до реєстру суб’єкт господарювання подає на розгляд до Пробірної служби такі документи:
2.3.1. Письмову заяву (додаток 2).
2.3.2. Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями місця проведення діяльності.
2.3.3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2.4. Суб’єкт господарювання, який здійснює операції з дорогоцінними металами, передбачені підпунктами 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.8. та 1.2.9. розділу І цього Порядку повинен забезпечити кваліфікацію фахівців у сфері ювелірного виробництва.
2.5. Достовірність даних, що містяться в поданих документах, забезпечує суб’єкт господарювання.
2.6. Документи, зазначені у пункті 2.3 цього Порядку, подаються суб’єктом господарювання особисто або надсилаються листом до Пробірної служби або засобами електронного зв’язку із підтвердженням електронного цифрового підпису.
2.7. Розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення їх до реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати десять робочих днів.
У межах цього строку у разі необхідності можуть уточнюватись відомості щодо документів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу.
У випадку подання до Пробірної служби недостовірних відомостей або неповного комплекту документів, передбачених пунктом 2.3 цього розділу, Пробірна служба відмовляє суб’єкту господарювання у внесенні до реєстру із зазначенням причин такої відмови. Після усунення причин відмови суб’єкт господарювання може повторно подати до Пробірної служби документи, необхідні для внесення до реєстру.
2.8. У разі відповідності поданих документів вимогам пункту 2.3. цього розділу Пробірна служба протягом двох робочих днів вносить відомості про суб’єкта господарювання до книги реєстрації та до реєстру, а також присвоює реєстраційний номер та готує реєстраційне повідомлення (додаток 3), яке надсилається суб’єкту господарювання разом із супровідним листом протягом місяця з дня надходження заяви до Пробірної служби.
2.9. Після внесення відомостей про суб’єкта господарювання до реєстру, документи, надані суб’єктом господарювання, а також копія реєстраційного повідомлення формуються в облікову справу.

IІI. Подання і розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення змін до реєстру
3.1. Підставами для внесення змін до реєстру є:
- створення нового місця проведення діяльності суб’єкта господарювання;
- здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, передбачених пунктом 1.2. розділу І цього Порядку, які не були зазначені суб’єктом господарювання при внесенні його до реєстру;
- припинення здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за місцем проведення діяльності суб’єкта господарювання.
3.2. При створенні нового місця проведення діяльності суб’єкт господарювання повинен протягом 15 календарних днів подати до Пробірної служби заяву встановленої форми (додаток 4) та копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями місця проведення діяльності.
3.3. При здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, передбачених пунктом 1.2. цього Порядку, які не були зазначені суб’єктом господарювання при внесенні його до реєстру, суб’єкт господарювання повинен протягом 15 календарних днів подати до Пробірної служби заяву встановленої форми (додаток 4).
3.4. У разі припинення діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним каміння за адресою(ами) місця проведення діяльності суб’єкта господарювання, внесеними до реєстру, або ліквідації філії (відокремленого підрозділу) суб’єкт господарювання повинен протягом 15 календарних днів подати до Пробірної служби заяву встановленої форми (додаток 5).
3.5. Розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення змін до реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати десяти робочих днів.
3.6. За результатами внесення змін до реєстру суб’єкту господарювання Пробірна служба готує реєстраційне повідомлення (додатки 6, 7), яке надсилається разом із супровідним листом протягом місяця з дня надходження заяви до Пробірної служби.
3.7. Всі документи, надані суб’єктом господарювання для внесення змін до реєстру, а також копія реєстраційного повідомлення вносяться до облікової справи суб’єкта господарювання.

ІV. Виключення суб’єктів господарювання із реєстру
4.1. Пробірна служба виключає суб’єктів господарювання із реєстру у випадках:
- подання суб’єктом господарювання відповідної заяви;
- встановлення недостовірних відомостей у документах, поданих на реєстрацію;
- скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;
- встановлення за результатами контрольних заходів Пробірної служби припинення здійснення суб’єктом господарювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за всіма внесеними в реєстр адресами місць проведення діяльності;
- наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).
4.2. Реєстраційне повідомлення Пробірної служби про виключення суб’єкта господарювання із реєстру разом із супровідним листом направляється суб’єкту господарювання протягом 10 робочих днів з моменту встановлення підстав, передбачених пунктом 4.1. цього розділу (додаток 8 ).

Источник: Государственная пробирная служба Украины, http://www.assay.gov.ua/w/assaygovua.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/b101faf3efd4ea14c2257aee004c9173!OpenDocument
« Последнее редактирование: 16.03.2013, 13:36:28 от Admin »

Admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Сообщений: 238
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням»


1. Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта

Статтею 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та підпунктом десятим пункту 4 Положення про Державну пробірну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 461/2011, на Державну пробірну службу України покладені функції з ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.
Необхідність створення такого реєстру випливає з покладених на Державну пробірну службу України контрольно-наглядових функцій. На теперішній час порядок здійснення державного контролю регламентується Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V. Відповідно до пункту четвертого статті 5 вказаного Закону України органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. Таким чином, створення реєстру суб’єктів господарювання, які здійс нюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням сприятиме виконанню вимог чинного законодавства.
Розроблений нормативний акт регламентує порядок обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

2. Цілі нормативного регулювання

Основною метою прийняття запропонованого проекту наказу Міністерства фінансів України є:

- виконання норм Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 461/2011;
- встановлення єдиного порядок обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
- забезпечення належного та ефективного державного контролю за діяльністю у сфері обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Викладене вище не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів, а тому потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного розпорядчого акта Міністерства фінансів України.

Альтернативними способами регулювання порушеної проблеми можна визначити:
1. Прийняття наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням».
2. Вн есення змін до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» та підпункту десятого пункту 4 Положення про Державну пробірну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 461/2011, щодо визначення функціональних повноважень Державної пробірної служби України.
Зазначений спосіб неприйнятний, оскільки він унеможливлює виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V щодо організації проведення планових контрольних заходів.
Враховуючи викладене, єдиним способом досягти поставлених цілей є прийняття запропонованого проекту нормативного акту.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проблеми, які обумовили необхідність прийняття запропонованого проекту наказу Міністерства фінансів України, вирішуються шляхом його прийняття. Внаслідок видання проекту наказу на нормативному рівні визначається система створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, яка відповідає вимогам сьогодення. Для цього в проекті нормативного акту визначено:
- вичерпний перелік суб’єктів господарювання, які вносяться до реєстру;
- вичерпний перелік документів, які подаються суб’єктами господарювання для внесення до реєстру;
- форми облікових документів;
- порядок створення та ведення реєстру.

5. Обґрунтування можл ивості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію запропонованого проекту наказу Міністерства фінансів України не очікується.

Прийняття цього регуляторного акта внаслідок встановлення єдиного порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням сприятиме підвищенню ефективності державного пробірного контролю та виконанню вимог чинного законодавства при здійсненні планових контрольних заходів.

Прийняття регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів державного бюджету.

6. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта
Прийняття проекту наказу Міністерства фінансів України сприятиме вдосконаленню державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Реалізація наказу не може привести до неочікуваних результатів, які унеможливлюють позитивний ефект від його впровадження.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:
Об’єкт впливу
Вигоди
Витрати
Держава
встановлення єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням
Додаткові витрати відсутні
Органи виконавчої влади
вдосконалення реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Додаткові витрати відсутні
Суб’єкти господарювання
встановлення єдиного порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів госпо дарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням
Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта необмежений та визначається відповідно до строку дії Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними».

8. Показники результативності регуляторного акта

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта не передбачається.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.
Виконання акта не потребує додаткових витрат коштів і часу суб'єктами господарювання та/або фізичними особами.
Оприлюднення інформації про регуляторний акт передбачається через засоби масової інформації (друковані видання, мережа Інтернет).

9. Заходи для відстеження результативності акта
Базове відстеження результативності запропонованого проекту наказу Міністерства фінансів України буде проведено після набрання ним чинності шляхом аналізу результатів перевірок, проведених органами, які здійснюють державний пробірний контроль, збору та аналізу пропозицій та зауважень суб’єктів господарювання.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності цим актом за допомогою проведення органами, які здійснюють державний пробірний контроль, контрольних заходів та системного аналізу їх результативності.

Періодичне відстеження результативності наказу здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, їх буде виправлено шляхом внесення відповідних змін до наказів Міністерства фінансів України та інших нормативно-правових актів.

Голова Державної пробірної
служби України М.М. Назимок

Источник: Государственная пробирная служба Украины, http://www.assay.gov.ua/w/assaygovua.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/ecfb6a340f48fb84c2257aee004c92ae!OpenDocument