Автор Тема: Проект: введение РРО для торговцев импортными ювелирными изделиями и часами  (Прочитано 6583 раз)

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
ПРОЕКТ

Закон України

Про внесення змін до статті 296 Податкового кодексу України щодо посилення контролю за обігом товарів іноземного виробництва


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до статті 296 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112; 2012 р., № 24, ст. 248, із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI) такі зміни:

1. У підпункті 296.1.1 пункту 296.1:

1) абзац перший після слів “отриманих доходів” доповнити словами і цифрами “, а також книгу обліку витрат на придбання раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД”;

2) в абзаці другому слова “Форма книги обліку доходів, порядок її ведення” замінити словами “Форми книг обліку доходів та витрат, порядок їх ведення”.

2. Пункт 296.10 після слів “розрахункових операцій” доповнити словами і цифрами “, крім платників єдиного податку, які здійснюють продаж раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД”.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2014 року.

2. Внести до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2005 р., № 1, ст. 23; 2011 р., № 23, ст. 160) такі зміни:

1) статтю 6 доповнити частинами такого змісту:

“Подання завіреної декларантом копії митної декларації або іншого документа, що її замінює, з використанням яких здійснено митне оформлення раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД, є обов’язковим для ведення такого обліку.

У разі коли митне оформлення зазначених товарів здійснено з використанням митної декларації або іншого документа, що її замінює, поданих декларантом в електронній формі, така декларація або документ роздруковуються та завіряються декларантом у встановленому порядку.”;

2) пункт 6 статті 9 викласти в такій редакції:

“6) під час продажу товарів (надання послуг) платниками єдиного податку першої – третьої груп, крім продажу раніше ввезених на митну територію України товарів груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) згідно з УКТЗЕД;”;

3) розділ II «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10. Вимоги щодо ведення обліку, встановлені абзацами другим та третім статті 6 цього Закону, не застосовуються до товарів, ввезених на митну територію України до 01 січня 2014 року.»

Источник: Минфин Украины, http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=373013&cat_id=42320&ctime=1365064861815
 
« Последнее редактирование: 04.04.2013, 22:08:23 от Admin »

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
Аналіз впливу регуляторного акта до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 296 Податкового кодексу України щодо посилення контролю за обігом товарів іноземного виробництва" 


1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

У відповідності до положень статті 374 Митного кодексу України не є об’єктами оподаткування митними платежами товари, що ввозяться громадянами на митну територію України, сумарна фактурна вартість не перевищує суми у розмірі 300 та 1000 євро, в залежності від способу такого переміщення.

Поряд із спрощенням митних процедур для сумлінних громадян зазначена норма створює можливість ввезення з комерційною метою високоліквідних товарів народного споживання, які реалізовуватимуться на митній території України без оподаткування.

Також в умовах щорічного зростання товарообігу та вимог законодавства щодо спрощення митних процедур контроль при здійсненні митного оформлення комерційних вантажів може бути лише вибірковим, що створює ризики потрапляння у вільний обіг не задекларованих товарів. При цьому, реалізація таких товарів відбувається кінцевому споживачу за готівкові кошти переважно фізичними особами – платниками єдиного податку, які не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Наявність у продажу незаконно ввезених товарів робить економічно недоцільним легальний імпорт, а відтак не дозволяє здійснювати розвиток дистриб’юторської мережі, розробляти довгострокові плани роботи, вибудовувати соціально-відповідальну модель бізнесу.

Таким чином, боротьба з контрабандою повинна включати, перш за все, дієвий контроль за продажем на внутрішньому ринку товарів іноземного виробництва.

2. Цілі державного регулювання.

Основним завданням проекту є забезпечення належного контролю за продажем товарів іноземного виробництва.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Обрані способи
 Альтернативні способи
 Аргументи щодо переваги обраного способу
 
Внесення запропонованих змін до Податкового кодексу дозволить забезпечити належний контроль за продажем товарів іноземного виробництва
 Залишити без змін діючі норми Податкового кодексу України.  При цьому порушені питання не будуть вирішені.
 Реалізація положень проекту закону дозволить врегулювати проблемні питання, пов’язані із продажем на митній території товарів іноземного виробництва
 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Законопроектом передбачається запровадити для фізичних осіб – платників єдиного податку першої – третьої груп обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу товарів іноземного виробництва, що підпадають під визначення груп 4302, 4303, 6101-6106, 6110, 6112, 6201-6206, 6211, 7101-7118 (окрім 7117), 8407-8412, 8415, 8418, 842211, 8450, 8470, 8471, 8476, 8501, 8508, 8509, 8510, 8516, 8517, 8519, 8521-8530 (окрім 8524), 8548, 8711, 8716, 8901-8907, 9006-9032 (окрім 9009, 9013, 9017, 9023, 9024), 9101, 911110, 911310, 9301-9307, 9401-9406 (окрім 9404, 9405) УКТ ЗЕД, зокрема:

- одяг, у тому числі вироби з натурального хутра;

- ювелірні вироби;

- мотоцикли, причепи та напівпричепи, судна, човни;

- машини посудомийні; холодильники, морозильники та інше холодильне морозильне обладнання; машини пральні, фото-, кінокамери;

- машини автоматичного оброблення інформації, у тому числі портативні (ноутбуки, нетбуки, планшетні комп’ютери);

- телевізори; пилососи; монітори та проектори; телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку;

- зброя;

- меблі, матраци, подушки, світильники;

- годинники наручні, кишенькові з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами.

Також пропонується зобов’язати платників єдиного податку першої i другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, вести облік витрат на придбання вищевказаних товарів іноземного виробництва.

Крім того, законопроектом пропонується встановити, що завірена декларантом копія митного документу, у відповідності до якого товар було ввезено на митну територію України у митному режимі імпорту, є обов’язковою для обліку зазначених товарів іноземного виробництва (за винятком товарів, ввезених на митну територію України до 01.01.2014).

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених  цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Не передбачається вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди
 Витрати
 
Сфера інтересів держави
 
Прийняття проекту закону дозволить врегулювати проблемні питання, пов’язані із продажем на митній території незаконно ввезених або не призначених для продажу товарів іноземного виробництва, а також забезпечення повноти та своєчасності надходження до бюджету податкових та митних платежів.
 Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні.
 
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
 
Немає.
 Немає.
 
Сфера інтересів громадян
 
Прийняття законопроекту дозволить забезпечити захист конституційного права споживачів на придбання безпечних та якісних товарів.
 Витрати громадян відсутні.
 
7. Термін дії акта.

Термін дії проекту закону не обмежений.

8. Показники результативності акта.

Прийняття проекту закону сприятиме врегулюванню проблемних питань, пов’язаних із продажем на митній території товарів іноземного виробництва.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки проект закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень до проекту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульовані та проблемні питання будуть виправлені шляхом внесення відповідних змін.

Перший заступник Міністра фінансів України                                                 А.МЯРКОВСЬКИЙ

Источник: Минфин Украины, http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=373026&cat_id=42320&ctime=1365065259950
 
« Последнее редактирование: 05.04.2013, 02:21:31 от Admin »

Admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Сообщений: 238
   Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства обратилась с просьбой до 23.09.2013 г. предоставить замечания и предложения к разработанному в Минфине законопроекту «О внесении изменений в статью 296 Налогового кодекса Украины относительно усиления контроля над обращением товаров иностранного производства».
   
Данным законопроектом предлагается обязать физических лиц-предпринимателей, плательщиков единого налога, применять регистраторы расчетных операций (РРО) при продаже товаров иностранного производства некоторых групп УКТ ЗЕД, в частности:

7101 - Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но не нанизанный, неоправленный и незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки;
7102 - Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные;
7103 - Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но не нанизанные, неоправленные и незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки;
7104 - Драгоценные и полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но не нанизанные, неоправленные и незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки;
7105 - Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней;
7106 - Серебро (включая серебро с покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка;
7107 00 00 00 - Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные;
7108 - Золото (включая золото с покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка;
7109 00 00 00 - Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные;
7110 - Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка;
7111 00 00 00 - Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные;
7112 - Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценные металлы или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов;
7113 - Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами;
7114 - Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами;
7115 - Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами;
7116 - Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных);
7118 - Монеты.

Кроме того, законопроектом предполагается обязать плательщиков единого налога вести книгу учета приобретения ранее ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. При этом, для целей учета товарных запасов на складах и/или по месту реализации будет являться обязательным предоставление декларантом копии декларации или другого документа, заменяющего ее, с использованием которых осуществлено таможенное оформление ранее ввезенных на таможенную территорию Украины товаров данных групп УКТ ЗЕД.

   Союз ювелиров Украины замечает, что физические лица-предприниматели, плательщики единого налога (имеющие право не применять РРО) не имеют права осуществлять продажу товаров групп УКТ ЗЕД 7101-7106, 7108-7112 и 7115 независимо от того, являются ли они товарами отечественного или иностранного производства.
   Все физические лица-предприниматели, осуществляющие продажу товаров данных групп УКТ ЗЕД, не могут быть плательщиками единого налога, и поэтому обязаны применять РРО при осуществлении их продажи. Таким образом, цели государственного регулирования в сфере применения РРО при продаже товаров иностранного производства данных групп УКТ ЗЕД уже достигнуты в п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса Украины и Законе Украины №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Поэтому внесение изменений в п. 296.10 ст. 296 НКУ и п. 6 ст. 9 Закона Украины №265/95-ВР об обязательном применении РРО при продаже товаров иностранного производства групп УКТ ЗЕД 7101-7112 и 7115 является нецелесообразным.

Обращение на внутреннем рынке товаров иностранного производства группы 7107 00 00 00 не представляет существенных рисков для экономики Украины и наполнения бюджета. Поэтому внедрение для физических лиц-предпринимателей, плательщиков единого налога, обязательного применения РРО, ведения учета запасов данных товаров с обязательным предоставлением декларантом копии документа, на основании которого проведено их таможенное оформление, является чрезмерным средством государственного регулирования, что не соответствует принципам целесообразности и адекватности государственной регуляторной политики.

Кроме того, все ввезенные для продажи в Украине ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней подлежат обязательному клеймению государственным пробирным клеймом с обязательным предоставлением копии таможенной декларации органам, осуществляющим государственный пробирный контроль (ст. 15 Закона Украины от 18.11.1997 г. №637/97-ВР «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле над операциями с ними»).
За торговлю на территории Украины ювелирными изделиями без оттиска государственного пробирного клейма или с оттиском поддельного пробирного клейма субъекты хозяйствования несут ответственность в виде штрафа в размере 100% стоимости таких изделий (ст. 22 Закона №637/97-ВР).
Отечественным производителям разрешается наносить зарегистрированные ими оттиски именника - специального знака, удостоверяющего изготовителя ювелирных изделий, только на изделиях, которые ими изготовлены (абз. 5 п. 24 ст. 1 Закона №637/97-ВР).

Таким образом, специальным Законом Украины установлены механизмы государственного регулирования, направленные на усиление контроля и предотвращение распространению незаконно ввезенных на территорию Украины товаров.

Поэтому внедрение для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога обязательного применения РРО и ведения учета товарных запасов с обязательным использованием в учете копий таможенных деклараций при торговле ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней иностранного производства является нецелесообразным и неадекватным существующей системе государственного регулирования и контроля в ювелирной отрасли.

При существующих механизмах, препятствующих распространению на территории Украины незаконно ввезенных ювелирных изделий, принятие законопроекта в предложенной Минфином редакции не приведет к повышению эффективности государственного контроля над обращением ювелирных изделий иностранного производства. Что, в свою очередь, не соответствует принципу эффективности государственной регуляторной политики.

Кроме того, ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве не определено, какие ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней относятся к товарам иностранного производства. При этом группа 7113 включает в себя как сами ювелирные изделия, так и части таких изделий. Ювелирное изделие может быть изготовлено в Украине, а вставки из драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней при этом могут быть ввезенными в Украину. Учитывая ограниченные возможности собственной добычи, Украина зависима от импорта большинства наименований драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Контролирующий орган (Миндоходов), имеющий полномочия предоставлять налоговые консультации, может истолковать нормы законопроекта таким образом, что при продаже не только ювелирных изделий, но и их составных частей, произведенных не в Украине, физическим лицам-предпринимателям – плательщикам единого налога необходимо применять РРО и вести учет товарных запасов при обязательном наличии копии таможенной декларации.
В случае подобного толкования положения законопроекта будут распространяться на всех физических лиц-предпринимателей, плательщиков единого налога, осуществляющих изготовление и/или реализацию ювелирных изделий. При этом будет окончательно уничтожена упрощенная система налогообложения, учета и отчетности в сфере ювелирного производства и торговли, которую применяют около 90% участников ювелирного рынка. Что, в свою очередь, приведет к существенному снижению поступлений в бюджет и вынужденному сокращению 135000 созданных в ювелирной отрасли рабочих мест.

Нормы законопроекта и нормы действующего законодательства не дают однозначного ответа, какие ювелирные изделия и их части относятся к товарам иностранного производства, а какие – к отечественной продукции.

Таким образом, в нормах законопроекта заложено неоднозначное толкование прав и обязанностей субъектов хозяйствования, что является недопустимым.

Данный недостаток может быть устранен путем четкого определения в законопроекте, что ювелирные изделия иностранного производства – это изделия, не имеющие оттиска именника, зарегистрированного в органах, осуществляющих государственный пробирный контроль.

Также замечаем, что название законопроекта не соответствует его содержанию, поскольку предполагается внесение изменение не только в ст. 296 Налогового кодекса Украины, а и в нормы ст. 6, 9, раздела ІІ Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Необходимо уточнить название законопроекта.

В связи с изложенным выше, законопроект нуждается в существенной доработке и не может быть принят в предложенной разработчиком редакции, как Закон Украины.

Союз ювелиров Украины предлагает в законопроекте «О внесении изменений в статью 296 Налогового кодекса Украины относительно усиления контроля над обращением товаров иностранного производства»:
- в разделе І:
в подпункте 1 пункта 1, пункте 2 слова «7101-7118 (окрім 7117)» - исключить;
- в разделе ІІ:
в абзаце 2 подпункта 1, абзаце 2 подпункта 2 пункта 2 слова «7101-7118 (окрім 7117)» - исключить.

Данные замечания и предложения Союз ювелиров Украины направляет в Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, Кабинет Министров Украины, Министерство финансов Украины и Министерство юстиции Украины.

Тем не менее, остается очень высокой вероятность прохождения законопроекта «О внесении изменений в статью 296 Налогового кодекса Украины относительно усиления контроля над обращением товаров иностранного производства» в Кабинете Министров Украины и его одобрение. В случае внесения данного законопроекта на рассмотрение Верховной Радой Украины нам предстоит большая работа с профильным парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, с народными депутатами Украины.

Обращаемся ко всем участникам ювелирного рынка с просьбой обсудить положения данного законопроекта, активно и действенно поддержать Союз ювелиров Украины в его работе по предотвращению принятия норм законодательства, способных ухудшить положение малого ювелирного бизнеса.

С уважением,

Президент Союза ювелиров Украины                                Д.В. Выдолоб

Генеральный директор Союза ювелиров Украины       Э.Р. Джумажанов
« Последнее редактирование: 14.09.2013, 17:53:19 от Admin »