ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

21 листопада 2008
Фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами, можуть втратити право на єдиний податок з 1 січня 2009 року.

Міністерством економіки України оприлюднений для обговорення проект Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», в якому передбачено, що спрощена система оподаткування не поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», та на фізичних осіб - підприємців, які здійснюють торгівлю виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення. Таким чином, не тільки торговці ювелірними виробами будуть позбавлені права на єдиний податок, а й фізичні особи-підприємці, які здійснюють виготовлення та торгівлю ювелірними виробами.

Крім того, законопроект передбачає, що кількість осіб, що перебувають з платниками єдиного податку - фізичними особами-підприємцями у трудових відносинах, протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів) сукупно не може перевищувати 5 осіб (включаючи членів сімей таких фізичних осіб), а обсяг доходу, отриманого такими платниками єдиного податку протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), сукупно не може перевищувати 500 000 гривень.

Згідно проекту, всі платники податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у готівковій та безготівковій грошовій формі. Раніше ця норма поширювалася тільки на юридичних осіб – платників єдиного податку.

Юридичні особи, в яких середньооблiкова кількість працівників протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів) сукупно не перевищує 50 осіб, а обсяг доходу, отриманого протягом таких чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), сукупно не перевищує 1 000 000 гривень, можуть бути платниками єдиного податку та здійснювати торгівлю виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення.

Ставки єдиного податку для юридичних осіб будуть зменшені:

- для юридичних осіб, зареєстрованих як платники податку на додану вартість, – 3 відсотки бази оподаткування (без урахування податку на додану вартість);

- для юридичних осіб, не зареєстрованих як платники податку на додану вартість (сплачують податок на додану вартість у складі єдиного податку), – 5 відсотків бази оподаткування.

Згідно законопроекту, зменшується кількість податків і зборів, які замінює єдиний податок, який сплачуватиметься в рахунок:

а) податку на прибуток підприємств;

б) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно із законодавством (за винятком доходу нерезидентів, доходу, отриманого в результаті відчуження нерухомого майна, подарунків та майна, отриманого у спадщину);

в) податку на додану вартість на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами, які за своїм добровільним рішенням зареєструвалися платниками податку на додану вартість, та юридичними особами, які обрали ставку оподаткування у розмірі 3 відсотки;

г) плати за торговий патент на право провадження деяких видів підприємницької діяльності;

ґ) комунального податку;

д) збору за розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.

Суттєво розширюється база оподаткування для платників єдиного податку. Якщо на даний час базою оподаткування є сума валової виручки, то, згідно законопроекту, до бази оподаткування включаються всі доходи, у тому числі комісійна винагорода платника податку – комісіонера (повіреного, агента) при продажу товарів за договором комісії (договором доручення, агентським договором), а також різниця між сумою коштів, отриманою від продажу основних засобів за ціною, не меншою від звичайної, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на момент продажу.

Законопроектом передбачено, що базою оподаткування є дохід, зменшений на такі суми, що надійшли у звітному періоді:

а) суму кредитів, коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника податку, а також поворотної фінансової допомоги, отриманої та поверненої протягом дванадцяти календарних місяців з моменту її отримання;

б) суму коштів, що надійшли як відшкодування податку на додану вартість;

в) суму коштів цільового призначення, що надійшли від державних фондів соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів (в рамках програм);

г) суму коштів (зокрема, аванс, передоплата), які повертаються покупцю – платнику податку внаслідок повернення ним товару або розірвання договору, а також суму коштів, які повертаються платником податку покупцю внаслідок повернення таким покупцем товару (в розмірі, який не перевищує суми, сплаченої за товар);

ґ) вартість зворотної (заставної) тари, не повернутої платником податку протягом строків, установлених Кабінетом Міністрів України, але не пізніше, ніж протягом дванадцяти календарних місяців з моменту отримання тари;

д) суму коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), які реалізовані в період перебування платником податку на загальній системі оподаткування та вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи (крім випадків реалізації таких товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів);

е) суму податку на додану вартість, отриманого в ціні товарів (послуг), відвантажених (поставлених) платником податку в період його перебування на загальній системі оподаткування (крім випадків постачання таких товарів (послуг) за рахунок бюджетних коштів);

є) суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

ж) суму коштів та вартості майна, внесених засновниками або учасниками платника податку до статутного фонду такого платника;

з) суму коштів та вартості майна, які повертаються платнику податку – власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, в результаті ліквідації такої юридичної особи – емітента, або у разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій (часток, паїв);

и) суму коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів або державних цільових фондів;

і) суму коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою майна платника податку у випадках, передбачених законом;

ї) суму коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій у встановленому законодавством порядку як компенсація прямих витрат або збитків, завданих такому платнику податку внаслідок порушення його прав та інтересів, що охороняються законом;

й) вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку за рішенням центральних органів виконавчої влади з метою експлуатації таких фондів у випадках, передбачених законодавством;

к) кошти або майно, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іноземними державами відповідно до міжнародних договорів, що набрали чинності у встановленому законодавством порядку, за умови цільового використання таких коштів (майна);

л) доходи від операцій з купівлі та продажу цінних паперів, деривативів, іноземної валюти, банківських металів, пасивні доходи, а також доходи, отримані (нараховані) за межами території України (її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони);

м) суму списаної кредиторської заборгованості, утвореної в результаті отримання платником податку авансу (передоплати) за товари (роботи, послуги), з якого вже було сплачено єдиний податок.

У разі прийняття законопроекту, зміни в оподаткуванні суб`єктів малого підприємництва єдиним податком можуть відбутися з 1 січня 2009 року.

Запрошуємо учасників ювелірного ринку України направляти свої пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» до Союзу Ювелірів України на адресу: vydolob@i.ua , або поштою на адресу: Союз Ювелірів України, а/с №462, м. Київ-1, 01001.

Супровідні документи до законопроекту:

Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»;

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва».
    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP