ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

08 грудня 2011
Зауваження та пропозиції Союзу ювелірів України до проектів регуляторних актів, оприлюднених Державною пробірною службою України

Керуючись ст. 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Союз ювелірів України вносить пропозиції до оприлюднених 08.11.2011 р. Державною пробірною службою України проектів регуляторних актів, а саме:


1) проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок спеціального обліку в Державній пробірній службі України суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням»
- http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/9e580b058330ebccc2257949002f9642?OpenDocument,
повідомлення про оприлюднення –
http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/91bc76231eb347bac2257949002c0508?OpenDocument ;


2) проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» -
http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/7e0eba491e8e5fdec2257949002bdb3c?OpenDocument
повідомлення про оприлюднення –
http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/df2be334e589c720c22579490030f51e?OpenDocument ;


3) проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та Порядок контролю за додержанням цих ліцензійних умов» -
http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/7e4c95362dd63f89c2257949003052a7?OpenDocument ,
повідомлення про оприлюднення –
http://www.assay.gov.ua/denj1.nsf/debccbcc2d2ccdaec2256f3f0048a918/ae5cbda7a5438596c2257949002ba8f6?OpenDocument .

В оприлюднених проектах регуляторних актів відсутні аналізи регуляторного впливу, хоча ст. 8 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» встановлено, що стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV, аналіз регуляторного впливу є документом, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики. Вимоги до підготовки аналізу регуляторного впливу встановлені ст. 8 цього Закону.

Аналіз регуляторного впливу оприлюднюється разом з проектом регуляторного акту, згідно ст. 9 цього Закону. Проте розробником цього не було зроблено.

У разі відсутності аналізів регуляторного впливу вказані вище проекти регуляторних актів не можуть бути прийняті або схвалені уповноваженими на це органами виконавчої влади або їх посадовими особами, відповідно до ст. 25 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV.

Таким чином, насамперед необхідно усунути невідповідності проектів регуляторних актів вимогам чинного Закону, що унеможливлюють їх прийняття.

По суті оприлюднених проектів регуляторних актів Союз ювелірів України зазначає наступне.

І. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок спеціального обліку в Державній пробірній службі України суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» (далі – проект постанови)

В п.1.3. зазначеного проекту постанови пропонується встановити, що усі суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, та фізичні особи – підприємці (далі – суб’єкти господарювання), які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, підлягають обов’язковому спеціальному обліку в Державній пробірній службі України.

Підкреслюємо, що правові засади і гарантії підприємництва встановлюються виключно законами, згідно ст. 92 Конституції України.

Запропонований розробником порядок спеціального обліку суб`єктів господарювання не передбачений у переліку засобів державного регулювання, згідно п. 2 ст. 13 Господарського Кодексу України.

Такий спеціальний облік суб`єктів господарювання не передбачений ані Законом України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», ані іншими законами України.

Водночас, при запровадженні та веденні такого спеціального обліку Державна пробірна служба України, як орган державної влади, та її посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України.

У проекті постанови поняття «спеціальний облік» чергується з поняттям «реєстрація». А отже незрозуміло, чи відноситься такий облік до процедур державної реєстрації суб`єктів господарювання. то порядок А тому неможливо зробити висновок, чи відноситься такий спеціальний облік до сфери застосування Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Зі змісту проекту також незрозуміло, чи є Реєстраційна картка документом, який видаватиметься Державною пробірною службою України суб`єкту господарювання, і без отримання якого суб`єкт господарювання не може здійснювати певні види діяльності. А отже, неможливо зробити висновок, чи є Реєстраційна картка дозвільним документом, згідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Адже, згідно ст. 4 цього Закону, виключно законами встановлюється необхідність отримання документу дозвільного характеру. Якщо Реєстраційна картка є дозвільним документом, то цей документ необхідно включити до відповідного переліку, затвердженого Законом України «Про перелік документів дозвільного характеру».

Таким чином, у разі прийняття проекту постанови будуть порушені вимоги до здійснення державної регуляторної політики щодо викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта, згідно ст. 5 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV.

З наведеного можна зробити висновок про те, що запровадження спеціального обліку суб`єктів господарювання у Державній пробірній службі України потребує прийняття нового закону або внесення змін у діючі закони.

Натомість у запропонованому проекті постанови міститься порушення принципу адекватності державної регуляторної політики в частині невідповідності рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Інші зауваження та пропозиції можуть бути внесені після оприлюднення розробником аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

ІІ. Щодо проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» (далі – проект наказу)

Розробником не обґрунтована доцільність прийняття проекту наказу, оскільки в Україні діє нормативно-правовий акт, яким врегульовані питання, викладені в проекті – це чинний наказ Міністерства фінансів України від 06.04.1998 р. №84 «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.1998 р. за №271/2711.

Доцільність прийняття проекту наказу і скасування чинного наказу Мінфіну від 06.04.1998 р. №84 неможливо оцінити без оприлюднення аналізу регуляторного впливу.

До оприлюднення розробником аналізу регуляторного впливу проект наказу викликає ряд зауважень.

Згідно п. а) ч. 1.5. проекту наказу суб’єкти господарювання повинні дотримуватись вимог законодавства, щодо отримання відповідних дозволів на право здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Проте, жодним законом України не передбачене отримання дозволів на право здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Тому запропонована норма містить порушення принципів доцільності та адекватності державної регуляторної політики та не відповідає положенням чинних законів України.

Пропонується виключити п. а) ч. 1.5. з проекту наказу.

Згідно ч. 2.3. проекту наказу одержання (приймання на комісію або під заставу, скуповування, обмін готових ювелірних виробів на брухт дорогоцінних металів, приймання дорогоцінних металів для виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів) дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від фізичних осіб здійснюється лише за наявності документа, що засвідчує особу.

Жодним законом України не передбачена процедура ідентифікації таких фізичних осіб при здійснення зазначених вище господарських операцій шляхом пред`явлення документу, що засвідчує особу.

Норма проекту наказу зачіпає інтереси громадян, які не хочуть пред`являти суб`єктам господарювання документи, що засвідчують особу, таким чином повідомляючи свої персональні дані. Згідно запропонованої норми такі громадяни будуть обмежені у своїх правах на здійснення зазначених вище господарських операцій.

Тому запропонована норма містить порушення принципів збалансованості та адекватності державної регуляторної політики і не відповідає положенням чинних законів України.

Пропонується виключити ч. 2.3. з проекту наказу.

Згідно ч. 2.4. та ч. 2.5 проекту наказу розробником пропонується зобов`язати суб`єктів господарювання заповнювати форми:

- ПО-Ю1 при одержанні дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від фізичних осіб для виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

- ПО-Д2 при одержання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для ремонту.

Зауважуємо, що форми ПО-Ю1 та ПО-Д2 були запроваджені актом недержавної незалежної організації, яка не є суб`єктом владних повноважень і не входить до переліку регуляторних органів, визначених у ст. 1 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

А саме, ці форми були затверджені наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 29 вересня 1995 року № 8 «Про затвердження форм документів суворої звітності та Інструкції щодо їх використання». Проте, Укрсоюзсервіс не має повноважень видавати регуляторні акти, обов`язкові для виконання суб`єктами господарювання та суб`єктами владних повноважень.

Для суб`єктів господарювання та споживачів форми ПО-Ю1 та ПО-Д2 є неприйнятними, оскільки є незручними для заповнення і зберігання, в деяких позиціях є незрозумілими, вимагають тривалого часу для заповнення численних реквізитів, передбачають відображення персональних даних замовника (клієнта).

Тому запропонована норма містить порушення принципів доцільності, адекватності та збалансованості державної регуляторної політики і не забезпечує здійснення регуляторної політики з недопущенням прийняття регуляторних актів, що є непослідовними.

Пропонується виключити ч. 2.4. та ч. 2.5. з проекту наказу.

У проекті наказу передбачено обов`язкове застосування стандартів, на які є посилання:

1) у ч. 3.7. – щодо ДСТУ 3575-96 Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні технічні умови; ГОСТ 30649-99 Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки; ГСТУ 75.1-00013480-001-2003 Система галузевої стандартизації України. Розробка, зміст, узгодження та реєстрація технічних умов, які регламентують вимоги до ювелірних виробів;

2) у ч. 5.2. – щодо ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия; ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3і M3;

3) у ч. 7.14. – щодо ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій; ГСТУ 75.1-000134480-001-2003 Метали дорогоцінні та їх сплави. Правила акредитації вимірювальних лабораторій;

4) у ч. 7.15. – щодо ДСТУ 2829.0-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні вимоги до методів аналізу; ДСТУ 2829.1-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення золота; ДСТУ 2829.2-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення срібла; ДСТУ 2829.3-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення платини; ДСТУ 2829.4-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення рутенію; ДСТУ 2829.5-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення родію; ДСТУ 2829.6-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення паладію; ДСТУ 2829.7-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення осмію; ДСТУ 2829.8-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення іридію; ДСТУ 2829.9-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення срібла, золота, паладію і платини в сплавах на основі заліза;

5) у ч. 7.23. – щодо ДСТУ 2897-97 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Відбір та підготовка проб та ДСТУ 2829.0-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні вимоги до методів аналізу;

6) у ч. 9.6. - щодо ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення; ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин. Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення;

7) у ч. 10.4. – щодо ГОСТ 2.608-78 Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах.

Згідно ст. 11 Закону України «Про стандартизацію», стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти.

У системі технічного регулювання щодо дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них відсутні технічні регламенти, які містили би вимоги щодо обов`язкового застосування стандартів. Проект наказу також не є технічним регламентом.

У проекті наказу доцільно передбачити можливість прийняття інших, нових нормативних документів у сфері стандартизації – наприклад, схвалення Кабінетом Міністрів України технічних регламентів, або реєстрації національних стандартів замість галузевих стандартів, або реєстрації технічних умов суб`єктів господарювання тощо.

У разі прийняття проекту наказу в запропонованій редакції буде надаватися неправомірна перевага тим суб`єктам господарювання, які застосовуватимуть перелічені нормативні документи, по відношенню до суб`єктів, які реєструватимуть власні технічні умови на певні види продукції, процеси, методики вимірювань, вимоги до маркування продукції тощо. Таким чином, зазначені положення проекту наказу містять порушення принципів доцільності, адекватності та збалансованості державної регуляторної політики і не відповідає принципу добровільності застосування стандартів, встановленому законом.

У зв`язку з викладеним вище пропонується у тексті проекту наказу замість посилання на конкретні стандарти узагальнити вимоги до продукції, процесів, методик вимірювання, виклавши відповідні норми у такій редакції:

«3.7. Ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлені суб’єктами на території України, сплави, з яких виготовляються ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів

«5.2. Похибка визначення (зважування та обліку) маси дорогоцінних металів не більше ніж:


а) золота, платини, металів платинової групи у вигляді, сировини, напівфабрикатів, виробів, брухту і відходів:
± 0,01 г – для маси не більше 1 кг;
± 0,1 г – для маси більше 1 кг по 10 кг включно;
± 0,2 г – для маси більше 10 кг по 20 кг включно;
± 0,5 г – для маси більше 20 кг по 50 кг включно.


б) срібла у вигляді сировини, напівфабрикатів, виробів, брухту і відходів:
± 0,1 г – для маси не більше 1 кг;
± 1 г – для маси більше 1 кг по 10 кг включно;
± 2 г – для маси більше 10 кг по 20 кг включно;
± 5 г – для маси більше 20 кг по 50 кг включно,
що відповідає метрологічним характеристикам ваг 3-го класу.»

«7.14. Всі аналізи на вміст дорогоцінних металів у брухті та відходах дорогоцінних металів, проміжних та кінцевих продуктах переробки повинні проводитись у вимірювальній лабораторії, атестованій (акредитованій) у встановленому порядку відповідно до вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів

«7.15. Для проведення аналізів повинні застосовуватись визначені чинним законодавством та атестовані методики

«7.23. Порядок та способи підготовки відходів і брухту (деталей, вузлів, блоків, виробів, приладів, матеріалів тощо), а також порядок та способи відбирання середньої проби від партій брухту та відходів визначаються чинними нормативними документами за умовами договору та не повинні протирічити нормативно-правовим актам та/або нормативним документам

«9.6. Одиниці виміру реквізитів, зазначених у пункті 9.5. цієї Інструкції, повинні відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами та/або нормативними документами

«10.4. Суб’єкти, які виготовляють промислові вироби, в яких містяться дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, повинні зазначити в паспортах або інших документах на готову продукцію найменування та масу дорогоцінних металів відповідно до вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів

Інші зауваження та пропозиції можуть бути внесені після оприлюднення розробником аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

ІІІ. Щодо проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та Порядок контролю за додержанням цих ліцензійних умов»

Розробником не обґрунтована доцільність прийняття проекту наказу, оскільки в Україні діють нормативно-правові акти, якими врегульовані питання, викладені в проекті – це чинні накази Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України:


1) від 26 грудня 2000 року № 82/350 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння»;


2) від 1 серпня 2001 року № 102/362 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння».

Доцільність прийняття проекту наказу і скасування чинних наказів Держкомпідприємництва, Мінфіну від 26.12.2000 р. № 82/350 та від 1.08.2001 р. № 102/362 неможливо оцінити без оприлюднення аналізу регуляторного впливу.

Інші зауваження та пропозиції можуть бути внесені після оприлюднення розробником аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

Зважаючи на викладене вище, керуючись ст. 6, 8, 9, 20 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Союз ювелірів України пропонує Державній пробірній службі України:

1) підготувати аналізи регуляторного впливу вказаних вище проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень та пропозицій;

2) врахувати висловлені зауваження та пропозиції Союзу ювелірів України до вказаних вище проектів регуляторних актів;

3) повторно оприлюднити проекти вказаних вище регуляторних актів з оприлюдненням відповідних аналізів регуляторного впливу;

4) продовжити громадське обговорення проектів регуляторних актів терміном не менше ніж один місяць з дня оприлюднення аналізів регуляторного впливу.
    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP