ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

09 грудня 2011
Пропозиції Союзу ювелірів України до проекту Порядку погодження Мінфіном вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту

Керуючись ст. 6 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Союз ювелірів України вносить пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту» (далі – проект), оприлюдненого 11.11.2011 р. Міністерством фінансів України.

Союз ювелірів України пропонує у проекті скоротити перелік відомостей і документів, які подають суб`єкти господарювання для погодження Мінфіном вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів і брухту.

Зокрема, згідно п. 1 ч. 4 проекту передбачено подання суб`єктом господарювання у письмовому зверненні інформації щодо джерел походження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту. Ця норма дублюється у п. 6 цієї ж частини, згідно якого також передбачено подання документу – інформації щодо джерел походження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту. Крім того, форма подання та обсяг зазначеної інформації про джерела походження не визначені у проекті, що може створювати неоднозначне розуміння цих положень особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

А отже, зміст п. 1 та п. 6 ч. 4 проекту суперечить вимогам щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики, встановленим ст. 5 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV, згідно якої передбачено недопущення прийняття регуляторних актів, які дублюють діючі регуляторні акти, та викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Крім того, інформація про джерела походження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння може становити або містити комерційну таємницю. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону, згідно ч. 1 ст. 36 Господарського Кодексу України.

Така інформація, що становить комерційну таємницю, може бути розкрита Мінфіну при проведенні перевірок у порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. №1519 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням».

Проте, погодження Мінфіном вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів і брухту є дозвільною процедурою і не є заходом державного контролю, відповідно до чинних законів України.

А тому суб`єкти господарювання не зацікавлені в наданні інформації про джерела походження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння поза межами заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Таким чином, положення п. 1 та п. 6 ч. 4 проекту не відповідають принципам адекватності та збалансованості державної регуляторної політики в частині невідповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив, а також незабезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Слід зазначити, що розробником проекту в аналізі регуляторного впливу не обґрунтована доцільність отримання від суб`єктів господарювання інформації про джерела походження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

У зв`язку з викладеним вище пропонується виключити п. 1 та п. 6 ч. 4 проекту.

Згідно п. 7 ч. 4 проекту передбачено подання суб`єктами господарювання інформації про обсяги дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які фактично вивезені за межі митної території України як давальницька сировина та ввезені в Україну у вигляді продукції, виготовленої із давальницької сировини за попередніми погодженнями, крім випадків, коли суб’єкт господарювання звертається за погодженням уперше.

Починаючи з 2009 року, орган погодження вивезення давальницької сировини (Мінфін) не змінювався та впродовж усього часу отримував інформацію про обсяги давальницької сировини, що вивозилася суб`єктами господарювання у документах, що додавалися до відповідних заяв про погодження.

Подані суб`єктами господарювання заяви на погодження вивезення за межі митної території давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та документи, що до них додавалися, зберігаються у Міністерстві фінансів України.

А отже, Мінфін може отримувати інформацію про обсяги вивезення давальницької сировини власними силами з власних джерел, а у разі обґрунтованої необхідності отримувати підтвердження відомостей у Державній митній службі України.

Тому зміст норми п. 7 ч. 4 проекту не відповідає принципу доцільності державної регуляторної політики, оскільки не доведено обґрунтовану необхідність державного регулювання та не обґрунтовано існування проблеми отримання інформації про обсяги вивезеної давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

У зв`язку з наведеними аргументами пропонується виключити п. 7 ч. 4 проекту.

Згідно п. 8 ч. 4 проекту передбачено подання суб`єктами господарювання копій передбачених законодавством звітів про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Впродовж 2008-2010 років, до скасування ліцензування господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, суб`єкти господарювання – ліцензіати подавали до Мінфіну щоквартальні звіти про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (ф. 1-ДМ-ДК), згідно наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2008 р. №894.

Суб`єкти господарювання, які провадять господарську діяльність зі збирання та первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, на сьогоднішній день є ліцензіатами. Тому ці суб`єкти продовжують подавати до Мінфіну зазначені звіти про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Подані суб`єктами господарювання звіти зберігаються у Міністерстві фінансів України.

А отже, Мінфін може отримувати оригінали звітів про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та робити з них копії власними силами і з власних джерел.

Тому зміст норми п. 8 ч. 4 проекту не відповідає принципу доцільності державної регуляторної політики, оскільки не доведено обґрунтовану необхідність державного регулювання та не обґрунтовано існування проблеми отримання копій передбачених законодавством звітів про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

У зв`язку з наведеними аргументами пропонується виключити п. 8 ч. 4 проекту.


Зважаючи на викладене вище, керуючись ст. 6 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Союз ювелірів України пропонує Міністерству фінансів України врахувати пропозиції Союзу ювелірів України до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту», оприлюдненого 11.11.2011 р., після чого подати зазначений проект регуляторного акту на погодження до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP