ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

14 грудня 2011
Союз ювелірів України схвалює проект порядку ведення книги обліку доходів (для платників єдиного податку І-ІІІ груп) та вносить пропозиції до книги обліку доходів і витрат (для «спрощенців» ІІІ групи-платників ПДВ)

Союз ювелірів України схвалює та підтримує проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» (далі – Проект), оприлюднений Мінфіном 01.12.2011 р.

Скачати проект форми книги обліку доходів (для платників єдиного податку І-ІІІ груп, не зареєстрованих платниками ПДВ)

Скачати проект форми книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку ІІІ групи, зареєстрованих платниками ПДВ)

Керуючись ст. 6 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Союз ювелірів України вносить пропозиції до зазначеного Проекту.

А саме:

1. Пунктом 5 проекту Порядку ведення Книги обліку доходів фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності передбачено, що «записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня протягом якого отримано дохід, зокрема надійшли кошти на поточний рахунок (у касу) платника податку, списана кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).»

Зауважуємо, що поняття «каса» та встановлений законодавством порядок проведення розрахунків через касу підприємств, організацій та установ не застосовується до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку і які не використовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Податкового Кодексу України (ПКУ) та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Водночас, згідно ч. 291.6 ст. 291 ПКУ, платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Також зазначаємо, що згідно п.1) ч. 292.1 ст. 292 ПКУ, доходом платника єдиного податку є, зокрема, для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

У зв`язку з цим, з метою приведення положень зазначеного Порядку у відповідність до норм ПКУ, Союз ювелірів України пропонує викласти п. 5 Порядку ведення Книги обліку доходів фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у такій редакції:

«записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня протягом якого отримано дохід, зокрема надійшли кошти у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, списана кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).»

2. Пунктом 6.5. проекту Порядку ведення книги обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності передбачено, що «у графах 2 та 3 відображаються витрати пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.»

Зазначаємо, що запропонована редакція погіршує становище покупця товарів (робіт, послуг) – фізичної особи-підприємця, оскільки такий покупець не володіє інформацією про нараховані та сплачені контрагентом - продавцем суми непрямих податків та сплачені ним суми ввізного мита.

А тому фізичні особи-підприємці не матимуть змоги достовірно відобразити витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ, за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку.

З метою дотримання вимог ст. 5 Закону України від 11.09.2003 р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта, Союз ювелірів України пропонує викласти п. 6.5 Порядку ведення книги обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у такій редакції:

«6.5. У графах 2 та 3 відображаються витрати пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю); суми ввізного мита, сплачені платником податку при митному оформленні товарів; суми непрямих податків платника у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платнику податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.»

3. Пунктом 6.10. проекту Порядку ведення книги обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності передбачено, що «у графі 8 наводиться вартість залишків товарів (сировини, готової продукції) на кінець звітного періоду за ціною їх придбання».

Відповідно, у розділі ІІ «Витрати» форми книги обліку доходів і витрат передбачена графа 8 «Вартість залишків товарів (сировини, готової продукції) на кінець звітного періоду за ціною їх придбання без ПДВ, грн.».

Зауважуємо, що вартість залишків товару на кінець звітного періоду – кварталу не впливає ані на можливість перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування, ані на податкові зобов`язання такої особи.

Проте, прийняття норми у запропонованій розробником редакції змусить фізичних осіб-підприємців – платників в обов`язковому порядку, з метою заповнення графи 8 форми книги, проводити щоквартальну інвентаризацію залишків товарів, хоча для самих суб`єктів господарювання потреби та зацікавленості в проведенні такої інвентаризації не буде.

З цього можна зробити висновок, що запропонована норма Проекту не відповідає принципам доцільності, адекватності та збалансованості державної регуляторної політики, оскільки розробником не обґрунтована доцільність її запровадження, рівень державного регулювання не відповідає визначеній проблемі з урахуванням всіх прийнятних альтернатив, а також не забезпечується баланс інтересів суб`єктів господарювання, споживачів та Держави.

У зв`язку з цим Союз ювелірів України пропонує виключити п. 6.10. Порядку ведення книги обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та графу 8 розділу ІІ «Витрати» форми книги обліку доходів і витрат.

Просимо врахувати пропозиції Союзу ювелірів України до зазначеного Проекту.

Зважаючи на стислі терміни до введення в дію Глави І Розділу XIV ПКУ з 01.01.2012 р., пропонуємо прийняти проект наказу з урахуванням висловлених пропозицій та провести його державну реєстрацію в Мінюсті, за можливості, до 31.12.2011 р.
    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP