ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

05 березня 2012
Союз ювелірів України звернувся до органів Державної податкової служби в АР Крим, областях, у м.м. Києві та Севастополі щодо права учасників ювелірного ринку бути платниками єдиного податку


Про можливість виробників і торговців ювелірними
виробами бути платниками єдиного податку

У зв`язку з отриманою інформацією про факти надання органами Державної податкової служби відмов у видачі свідоцтва платника єдиного податку суб`єктам господарювання, які здійснюють виготовлення та/або торгівлю ювелірними виробами, Союз ювелірів України звертає увагу на наступне.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Тому питання про можливість або неможливість суб`єктів господарювання бути платниками єдиного податку вирішується відповідно до Податкового Кодексу (далі – ПКУ) та законів України і не може бути вирішено на підставі листів Державної податкової служби України, зокрема листа ДПС України від 06.02.2012 р. №3443/7/17-1217, в якому вказується, що суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток, виробництво та реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі ювелірних виробів, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Відмовляючи виробникам і торговцям ювелірними виробами у праві бути платниками єдиного податку, ДПС України спирається на поняття «дорогоцінні метали», «дорогоцінне каміння», визначені у ст.1 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними». Таким чином, ДПС України вважає, що обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування можуть бути встановлені відповідно до виду продукції.

Проте, згідно з п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання, які здійснюють видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, у тому числі дорогоцінного каміння органогенного утворення.

А отже, не вид продукції, а обраний суб`єктом господарювання вид господарської діяльності визначає право бути платником єдиного податку.

Поняття видобутку, виробництва, реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не визначені в ПКУ. Терміни, що застосовуються у ПКУ та не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України, відповідно до ст. 5 ПКУ.

У ст. 1 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР, на який у листах посилається ДПС України, визначено, що:

 • - видобуток дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва (хвости збагачення, відвали, шлаки, шлами, недогарки) усіма можливими способами;
 • - видобуток дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння - вилучення дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння з гірських порід усіма можливими способами;
 • - виробництво дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних металів із комплексних руд, концентратів та інших напівпродуктів, відходів і брухту, що містять ці метали, та афінаж дорогоцінних металів.

Відповідно до п. 4, 27 ст. 9 Закону України від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню:

 • - видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • - збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, які є складовими поняття виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ визначені поняття, які застосовуються у цьому законі:

 • - виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;
 • - торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

А отже, поняття «видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» визначені у законах України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР і від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ.

Відповідно до Закону України від 19.10.2010 р. №2608-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» (введений у дію з 16.11.2010 р.) виключено з переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, виготовлення виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; торгівлю виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Таким чином, діяльність з виробництва ювелірних виробів, торгівлі ювелірними виробами не входять до визначених законами України понять видобутку, виробництва, реалізації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, у тому числі дорогоцінного каміння органогенного утворення, щодо яких встановлені обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування.

У даному випадку можливість суб`єктів господарювання бути платниками єдиного податку визначається тим, чи підлягають або не підлягають ліцензуванню види господарської діяльності, що ними здійснюються. Суб`єкти господарювання можуть бути платниками єдиного податку, якщо обрані ними види господарської діяльності не підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Визначення виробів з дорогоцінного металу, наведене в Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. №244, не має підстав для використання при застосуванні норм ПКУ, оскільки наказ Мінфіну не має статусу і сили закону. Крім того, зазначена Інструкція не може застосовуватися для визначення права суб`єктів господарювання бути платниками єдиного податку, оскільки за змістом стосується лише питань здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів дорогоцінних металів, матеріалів, що містять дорогоцінні метали відповідності їх державним стандартам, а також відповідності вставок з дорогоцінного каміння (природного та штучного), дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (природного та штучного) найменуванню, ваговим та технічним характеристикам зазначеним на етикетці (бирці) виробу. Аналогічна позиція наводиться в листі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 р. №04-39/10-83 до ДПС України.

З метою уникнення суперечностей при визначенні права бути платником єдиного податку, у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування та свідоцтві платника єдиного податку вказується вид господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, відповідно до п. 298.3 ст. 298, п. 299.11 ст. 299 ПКУ.

Згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005, діяльність з виробництва дорогоцінних металів належить до підкласу 27.41.0 «Виробництво дорогоцінних металів», який включає виробництво та афінаж необроблених дорогоцінних металів: золота, срібла, платини тощо; виробництво сплавів з дорогоцінних металів; виробництво напівфабрикатів з дорогоцінних металів; нанесення покриття з срібла на недорогоцінні метали; нанесення покриття з золота на недорогоцінні метали та срібло; нанесення покриття з платини або металів платинової групи на золото, срібло та недорогоцінні метали.

Цей підклас не включає:

 • - виробництво годинникових корпусів з дорогоцінних металів (підклас 33.50.0);
 • - виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (клас 36.22.0).

Діяльність у сфері торгівлі дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням визначена у КВЕД ДК 009:2005:

 • - підклас 51.52.4 «Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами»;
 • - підклас 51.56.0 «Оптова торгівля іншими проміжними продуктами», який включає оптову торгівлю коштовним камінням.

Аналогічна за змістом позиція викладена у листі Міністерства фінансів України від 19.01.2012 р. №31-08160-10-18/1122 «Щодо обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» до ДПС України.

Діяльність у сфері виробництва та торгівлі ювелірними виробами та годинниками відноситься до інших підкласів згідно з КВЕД ДК 009:2005, а саме:

 • - підклас 36.22.0 «Виробництво ювелірних виробів»;
 • - підклас 33.50.0 «Виробництво годинників»;
 • - підклас 52.48.2 «Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами»;
 • - підклас 52.12.0 «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту»;
 • - підклас 51.47.9 «Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.».

А отже, обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності поширюється тільки на суб`єктів господарювання, які здійснюють операції дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням як сировиною, а не з готовою продукцією споживчого призначення, а саме:

 • - видобуток (підкласи 13.20.0, 14.50.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005);
 • - виробництво (підклас 27.41.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005);
 • - торгівля дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі органогенного утворення (підкласи 51.52.4, 51.56.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005).

Аналогічна за змістом позиція викладена у листі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 року №04-39/10-83 до ДПС України. Відповідно до зазначеного листа юридичні та фізичні особи-підприємці при здійсненні ними виробництва годинникових корпусів з дорогоцінних металів, виробництва ювелірних виробів з дорогоцінних металів, а також оптової та роздрібної торгівлі ювелірними виробами мають право обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та зареєструватися платником єдиного податку відповідно до норм ПКУ.

А отже, виробники та торговці ювелірними виробами мають право обирати і застосовувати спрощену систему оподаткування та бути платниками єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Господарська діяльність здійснюється платниками єдиного податку без отримання торгового патенту на законних підставах, згідно з нормами ПКУ.

Відповідно до положень п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 ПКУ торгові патенти отримують суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, що є платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності зі збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, відповідно до п.п. 5 п. 297.1 ст. 297 ПКУ. А отже, платники єдиного податку звільняються від обов`язку отримувати торговий патент.

Підкреслюємо, що торговий патент не є дозволом або іншим документом дозвільного характеру, оскільки не включений до вичерпного переліку документів дозвільного характеру, встановленого Законом України від 19.05.2011 р. №3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

А отже, відсутні законні підстави для притягнення особи до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення через відсутність у неї торгового патенту.

З урахуванням того, що адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені згідно з ч. 1 ст. 164 КУпАП, може застосовуватися з конфіскацією виготовленої продукції або без такої, вилучення товарно-матеріальних цінностей у платників єдиного податку слід вважати необґрунтованим та таким, що завдає шкоди охоронюваним законом правам та інтересам суб`єктів господарювання.

Також підкреслюємо, що платники єдиного податку першої, другої та третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій, відповідно до п. 296.10 ст. 296 ПКУ.

Звертаємо Вашу увагу й на те, що відповідно до п. 61.3. ст. 63 ПКУ органи податкової міліції та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.

Згідно з п. 78.3. ст. 78 ПКУ працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.

Довідково інформуємо, що суб`єкти господарювання, які здійснюють виготовлення та/або реалізацію ювелірних виробів, не мають наміру добровільно переходити зі спрощеної на загальну систему оподаткування. Вони не сприймають як законні факти відмов органів ДПС у видачі свідоцтва платника єдиного податку та оскаржують такі відмови.

За інформацією, отриманою Союзом ювелірів України, окружними адміністративними судами України лише за короткий період 16-28.02.2012 р. прийнято до розгляду 134 адміністративних позовів про визнання протиправними рішень органів ДПС у видачі свідоцтва платника єдиного податку. Судами забезпечено 6 адміністративних позовів шляхом призупинення таких рішень про відмову.

Перші чотирнадцять судових рішень були прийняті окружними адміністративними судами 27.02-05.03.2012 р.. Зазначені судові рішення винесені на користь платників єдиного податку – учасників ювелірного ринку; відповідно до цих рішень на органи ДПС покладені зобов`язанні видати свідоцтва платника єдиного податку.

Органами прокуратури прийнято 52 заяви від учасників ювелірного ринку України про факти порушення законів при розгляді органами ДПС заяв про застосування спрощеної системи оподаткування.

Про розвиток ситуації навколо застосування спрощеної системи оподаткування виготовлювачами та торговцями ювелірними виробами Союз ювелірів України інформує Президента України В.Ф. Януковича, Прем`єр-Міністра України М.Я. Азарова, Міністра фінансів України Ю.В. Колобова, Голову ДПС України О.В. Клименка, Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики В.Ю. Хомутинніка.

Водночас, на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України від 17.02.2012 р. №9661-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм», яким пропонується уточнити норму п.п. 4 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ, яку пропонується викласти в такій редакції:

«291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку:

291.5.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);».

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроект №9661-д за основу.

У зв`язку з викладеним вище Союз ювелірів України просить Вас:

 1. викладену інформацію взяти до відома;
 2. вжити невідкладних заходів щодо неухильного дотримання службовими особами органів ДПС Конституції та законів України;
 3. доручити органам ДПС відкликати надані виготовлювачам і торговцям ювелірними виробами відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку;
 4. доручити органам ДПС утриматися від подання апеляційних скарг на правосудні рішення адміністративних судів, якими рішення про відмову у видачі свідоцтва платника єдиного податку визнаються незаконними та/або на органи ДПС покладаються обов`язки видати свідоцтва платника єдиного податку виготовлювачам і торговцям ювелірними виробами;
 5. забезпечити видачу заявникам – виготовлювачам і торговцям ювелірними виробами свідоцтв платників єдиного податку.
З повагою,
президент Союзу ювелірів України Д.В. Видолоб    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP