ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

17 січня 2013
Союз ювелірів України пропонує спростити порядок реєстрації у Державній пробірній службі суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та запровадити реєстрацію через Інтернет.

У зв`язку з набранням чинності змін до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» запроваджено обов`язкову реєстрацію в Державній пробірній службі України суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

На виконання вимог закону Державною пробірною службою України розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням».

Відзначаємо, що проект наказу не передбачає внесення плати за реєстрацію. Заяву та документи, що додаються до неї, суб`єкт господарювання зможе подавати до Державної пробірної служби України як особисто, так і поштою. Також не буде запроваджено видачу суб`єктам господарювання реєстраційного посвідчення або іншого документу на бланку суворої звітності, який би міг у майбутньому набути статусу документа дозвільного характеру. За результатами розгляду заяви та документів, що додаються до неї, Державна пробірна служба України буде направляти суб`єкту господарювання реєстраційне повідомлення за встановленою формою.

Проте, проект наказу Мінфіну передбачає подання суб`єктами господарювання для реєстрації у Державній пробірній службі України досить великого обсягу документів на паперових носіях. Запропоновані розробником строки розгляду заяв так само досить великі - до одного місяця. Також у проекті допущений ряд недоліків - відсутність у проекті норм щодо заборони вимагати інші документи, не передбачені Порядком реєстрації, неможливість реєстрації суб`єкта господарювання через Інтернет, встановлення особливих вимог до кваліфікаційного рівня працівників, запровадження широкого переліку підстав для виключення з реєстру суб`єктів господарювання.

У зв`язку з цим Союз ювелірів України направив до Державної пробірної служби України, Міністерства фінансів України та Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва пропозиції до проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням». Наші пропозиції спрямовані на максимальне спрощення порядку реєстрації у Державній пробірній службі суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та запровадження такої реєстрації через всесвітню мережу Інтернет.

Зміст поданих Союзом ювелірів України пропозицій полягає у наступному:

«1. У п. 2.3.2. проекту Порядку передбачено, що суб`єкти господарювання разом з заявою подають Державній пробірній службі України «засвідчені в установленому порядку копії статуту суб'єкта господарювання або положення про відокремлений підрозділ із зазначенням безпосереднього виду діяльності (згідно з пунктом 1.2), копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України». Необхідність їх подання спричинить обіг зайвого обсягу паперових документів, що є недоцільним.

Усі необхідні відомості про зареєстрованих суб`єктів господарювання містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Державна пробірна служба має право отримувати відомості про зареєстрованих суб`єктів господарювання безпосередньо з Єдиного державного реєстру в порядку, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. №1846/5. Зазначеним наказом, зокрема, розширено доступ до інформації з ЄДР щодо відомостей про засновників та посадових осіб юридичної особи. Також розширено перелік відомостей, які можна отримати за допомогою офіційного веб-сайту Державної реєстраційної служби України, а саме - відомості про основний вид діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, відомості про видачу останньої виписки з ЄДР (дата видачі виписки, номер, за яким видано виписку, серія та номер бланка, на якому викладено текст виписки).

Крім того, Державна пробірна служба України, як контролюючий орган, має право доступу безпосередньо до реєстраційних справ зареєстрованих суб`єктів господарювання на підставі п. 6 ст. 11 Закону України від 15.05.2003 р. №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Пропонується п. 2.3.2. проекту Порядку виключити.

2. У п. 2.3.3. проекту Порядку передбачено, що суб`єкти господарювання разом з заявою подають Державній пробірній службі України «засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями місця проведення діяльності».

Зауважуємо, що форма заяви (додаток №2) передбачає внесення суб`єктом господарювання відомостей про місце здійснення господарської діяльності. Таким чином досягається мета державного регулювання – забезпечення державного пробірного контролю та державного пробірно-експертного контролю відповідно до закону. Водночас, витребування засвідчених копій документів, які підтверджують право власності або користування приміщеннями, є недоцільним.

Пропонується п. 2.3.3. проекту Порядку виключити.

3. У п. 2.4. проекту Порядку передбачено встановити, що «суб’єкт господарювання, який здійснює операції з дорогоцінними металами, передбачені абзацами третім, четвертим, шостим, сьомим, дев’ятим та десятим пункту 1.2. цього Порядку повинен забезпечити кваліфікацію фахівців у сфері ювелірного виробництва відповідно до вимог навчальних програм Державної пробірної служби України».

Зауважуємо, що освітні послуги з підготовки фахівців у сфері ювелірного виробництва надає не тільки Державна пробірна служба України, а й інші державні й недержані вищі та професійно-технічні навчальні заклади у Києві, Одесі, Ровеньках Луганської області, Вижниці Чернівецької області та ін.. Зазначені заклади, так само як і Державна пробірна служба України, надають освітні послуги на підставі відповідних ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Надання конкурентних переваг Державній пробірній службі України у сфері надання освітніх послуг по відношенню до інших навчальних закладів суперечить антимонопольному законодавству України та принципу рівності суб`єктів господарської діяльності.

Пропонується у п. 2.4. проекту Порядку слова «відповідно до вимог навчальних програм Державної пробірної служби України» виключити.

4. У п. 2.6. проекту Порядку розробником запропоновано встановити, що «заява та зазначені в пункті 2.3 цього розділу документи подаються особисто або надсилаються поштою до Пробірної служби».

Проте, у Проекті створені передумови для реєстрації суб`єктів господарювання в електронному вигляді без подання документів на паперових носіях. Зокрема, у п. 1.4. проекту Порядку визначено, що облік суб'єктів господарювання - процес реєстрації, накопичення, узагальнення, внесення до реєстру, зберігання та опрацювання інформації про суб'єктів господарювання з використанням уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи. Водночас, реєстр - програмне забезпечення у складі уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, яке використовується Пробірною службою для ведення баз даних з обліку, зберігання та опрацювання інформації щодо суб'єктів господарювання».

Тому, з метою спрощення процедури подання документів для реєстрації, зменшення обсягу документів на паперових носіях та скорочення витрат часу як суб`єктів господарювання, так і посадових осіб Державної пробірної служби України, пропонується запровадити електронну реєстрацію суб`єктів господарювання шляхом подання відомостей про електронною поштою або через електронну форму на офіційному веб-сайті Державної пробірної служби України.

Пропонується п. 2.6. проекту Порядку викласти у наступній редакції: «Заява та зазначені в пункті 2.3 цього розділу документи подаються особисто, або надсилаються до Пробірної служби поштою або електронною поштою, або подаються шляхом внесення відомостей до відповідних електронних форм, розміщених у мережі Інтернет на сайті Пробірної служби.»

5. У п. 2.7. проекту Порядку передбачено встановити, що «розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо постановки їх на облік та внесення до реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати одного місяця. У межах цього строку у разі необхідності можуть уточнюватись відомості щодо документів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу.»

Запропонований розробником строк є досить значним і більш ніж необхідним та достатнім для реєстрації суб`єкта господарювання та внесення відомостей про нього до реєстру. У разі запровадження подання документів для реєстрації в електронному вигляді зазначений строк можна та доцільно скоротити до двох робочих днів навіть у разі надходження документів від великої кількості заявників одночасно.

Пропонується у першому реченні п. 2.7. проекту Порядку слова «одного місяця» замінити словами «двох робочих днів з дня подання».

Крім того, пропонується доповнити п. 2.7. проекту Порядку реченням такого змісту: «Забороняється вимагати від суб`єктів господарювання подання інших документів, не передбачених цим пунктом.»

6. У п. 3.2. проекту Порядку розробником пропонується встановити, що «при створенні нового місця проведення діяльності суб’єкт господарювання подає до Пробірної служби заяву встановленої форми (додаток 5) та копію документа, що підтверджує право на володіння (оренду) приміщенням для здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням».

Зауважуємо, що форма заяви передбачає внесення суб`єктом господарювання відомостей про місце здійснення господарської діяльності. Таким чином досягається мета державного регулювання – забезпечення державного пробірного контролю та державного пробірно-експертного контролю відповідно до закону. Водночас, витребування копії документу, який підтверджує право власності або користування приміщенням, є недоцільним.

Пропонується у п. 3.2. проекту Порядку слова «та копію документа, що підтверджує право на володіння (оренду) приміщенням для здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» виключити.

Крім того, у розділі IІI «Подання і розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо внесення змін до реєстру» проекту Порядку розробником не визначений спосіб подання зазначених заяв, що потребує внесення доповнень.

У зв`язку з цим пропонується доповнити п. 3.2. проекту Порядку реченням такого змісту: «Заява подається особисто, або надсилається до Пробірної служби поштою або електронною поштою, або подається шляхом внесення відомостей до відповідних електронних форм, розміщених у мережі Інтернет на сайті Пробірної служби.

Також пропонується доповнити п. 3.2. проекту Порядку реченням такого змісту: «Забороняється вимагати від суб`єктів господарювання подання інших документів, не передбачених цим пунктом.»

7. У п. 3.4. проекту Порядку передбачено встановити, що «розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо внесення змін до реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати одного місяця».

Запропонований розробником строк є значним і більш ніж необхідним та достатнім для внесення змін до реєстру. У разі запровадження подання документів для внесення змін до реєстру в електронному вигляді зазначений строк можна та доцільно скоротити до двох робочих днів навіть у разі надходження документів від великої кількості заявників одночасно.

Пропонується у першому реченні п. 3.4. проекту Порядку слова «одного місяця» замінити словами «двох робочих днів з дня подання»

8. У п. 4.1. проекту Порядку розробником запропоновано встановити, що Пробірна служба виключає суб’єктів господарювання із реєстру у випадку, зокрема, недопущення уповноваженої особи Пробірної служби до перевірки суб’єкта господарювання з питань дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами.

Відповідно до ст. 11 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено обов`язок суб`єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом.

Виходячи з принципу презумпції добросовісності суб`єктів господарювання доцільно виходити з того, що вони будуть виконувати норми закону та допускати посадових осіб Державної пробірної служби України до здійснення державного нагляду (контролю). Тому для забезпечення такого допуску немає необхідності апріорі запроваджувати покарання за можливе недопущення посадових осіб у вигляді виключення суб`єкта господарювання з реєстру.

Водночас, у абз. 7 п. 4 ст. 5, абз. 3 п. 5 ст. 7, абз. 4 ст. 10 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V прямо встановлено, що суб`єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) за певних обставин, а саме:

  • - в разі неодержання суб`єктом господарювання повідомлення про здійснення планового заходу;
  • - якщо посадові особи органу державного нагляду (контролю) не пред'явили посвідчення (направлення) та службові посвідчення;
  • - якщо державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;
  • - якщо посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону.

Реалізація законного права суб`єктів господарювання за цих обставин не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) не може створювати правових підстав для виключення таких суб`єктів господарювання з реєстру.

У зв`язку з недоцільністю пропонується у п. 4.1. проекту Порядку слова «недопущення уповноваженої особи Пробірної служби до перевірки суб’єкта господарювання з питань дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами» виключити.»

У разі врахування пропозицій Союзу ювелірів України буде максимально спрощено порядок реєстрації у Державній пробірній службі України суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, і будуть створені можливості для такої реєстрації через Інтернет.

Апарат Союзу ювелірів України
    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP