ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

11 березня 2013
Союз ювелірів України направив пропозиції та зауваження до проекту порядку відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за їх якістю

Державною пробірною службою України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» (далі – Проект).

За результатами розгляду та опрацювання положень цього Проекту Союзом ювелірів України направлені пропозиції та зауваження щодо його положень до Кабінету Міністрів України, Державної пробірної служби України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Зміст поданих Союзом ювелірів України пропозицій і зауважень до Проекту полягає в наступному.

Порядок здійснення відбору зразків продукції та проведення їх експертиз і відповідні повноваження органів державного нагляду (контролю) встановлені у п. 2 ст. 8, ст. 13, 14, 15, 16, 17, 18 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Тому у Проекті доцільно визначити особливості здійснення відбору ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за їх якістю з урахуванням норм Закону України №877-V.

По суті Проекту зазначаємо про наступне.

У п. 4 проекту Порядку пропонується визначити, що державному пробірному контролю підлягають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у всіх місцях їхнього зберігання, експонування та реалізації.

Проте, у п. 1 проекту Порядку передбачено, що цей Порядок визначає механізм відбирання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, призначених для реалізації суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності.

Відповідно до ст. 5 Закону України №1160-IV забезпечення державної регуляторної політики включає в себе викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Тому у п. 1, 4 проекту Порядку пропонується уточнити, які саме вироби - чи тільки ті, що призначені для реалізації, чи усі вироби, розміщені на ринку - є об`єктами державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

У п. 3 проекту Порядку передбачено, що ювелірні та побутові вироби із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відбираються з метою встановлення відповідності виробу і вставки (вставок) з дорогоцінного каміння вимогам чинних стандартів або технічних умов.

Водночас, у п. 5 проекту Порядку розробником запропоновано встановити, що вироби, на яких повинні бути відбитки державних пробірних клейм, але вони не мають таких відбитків, відбираються для проведення перевірки відповідності виробів вимогам чинних нормативно-правових актів (державних стандартів, технічних умов, положень, правил) у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, а також відповідності вставки (вставок) з дорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику.

Зауважуємо, що єдиний державний стандарт, обов`язковість застосування якого встановлена згідно з п. 21 ст. 1 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» - це проба, яка визначає цінність сплаву, з якого виготовлено вироби з дорогоцінних металів, і засвідчує вміст вагових одиниць основного дорогоцінного металу в одній тисячі вагових одиниць сплаву. Також об`єктом контролю може бути відповідність вставок з дорогоцінного каміння назвам, визначеним у п. 2, 3, 4 ст. 1 Закону України №637/97-ВР.

Щодо застосування інших стандартів у ст. 11 Закону України від 17.05.2001 р. №2408-ІІІ «Про стандартизацію» визначено, що стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти. Технічного регламенту щодо ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не затверджено Кабінетом Міністрів України, у Законі України №637/97-ВР та в інших актах законодавства не визначений орган, відповідальний за розроблення такого технічного регламенту.

Крім того, законодавством України не встановлено обов`язкової відповідності ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння іноземного виробництва нормативним документам у сфері стандартизації, зареєстрованим в Україні, за винятком проби виробу та назви вставок з дорогоцінного каміння.

Крім того, згідно зі ст. 15 Закону України від 01.12.2005 р. №3164-IV «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» право власності на стандарти, технічні умови та кодекси усталеної практики, прийняті чи схвалені іншими органами та організаціями, що займаються стандартизацією, належить організаціям, установам, за кошти яких вони створені або яким воно передано в установленому законом порядку.

Слід зазначити, що технічні вимоги до характеристик дорогоцінного каміння не встановлені жодним нормативно-правовим актом України, і регулюються відповідно до зареєстрованих суб`єктами господарювання технічних умов. Жодні технічні вимоги, встановлені у зареєстрованих технічних умовах, не мають переваги над технічними вимогами, встановленими в інших зареєстрованих технічних умовах.

Оскільки стандарти застосовуються на добровільних засадах, при чому суб`єкти господарювання - власники технічних умов не несуть обов`язку передавати право власності на них Державній пробірній службі України, об`єктом перевірки може бути лише відповідність ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння вимогам нормативних документів, на які посилаються виготовлювачі зазначених виробів.

При чому обов`язково повинні перевірятися:

  • - наявність та справжність відбитків державного пробірного клейма на виробах, які підлягають обов`язковому клеймуванню;
  • - відповідність сплавів, з яких виготовлені вироби, установленим пробам;
  • - маса виробу;
  • - назва, кількість та/або маса вставки (вставок) з дорогоцінного каміння;
  • - дотримання виготовлювачами ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння вимог нормативних документів, на які міститься посилання на етикетках (товарних ярликах) виробів, що ними виготовляються та пропонуються для розміщення на ринку.

Наявність відбитків державного пробірного клейма та маса виробу можуть бути перевірені на місці проведення перевірки і не потребують проведення спеціальної експертизи.

З урахуванням мети державного нагляду (контролю), визначеної у ст. 1 Закону України №877-V пропонується викласти п. 3, 5 проекту Порядку в наступній редакції:

«3. Ювелірні та побутові вироби із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відбираються з метою виявлення відбитків підробленого пробірного клейма, відповідності сплавів, з яких виготовлені вироби, установленим пробам, назви та маси вставки (вставок) з дорогоцінного каміння вимогам, встановленим згідно з чинним законодавством.»

«5. Вироби, на яких повинні бути відбитки державних пробірних клейм, але вони не мають таких відбитків, відбираються для проведення перевірки відповідності сплавів, з яких виготовлені вироби, установленим пробам, назви та маси вставки (вставок) з дорогоцінного каміння вимогам, встановленим згідно з чинним законодавством.»

Оскільки у п. 8 проекту Порядку передбачено встановити, що державний пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів із застосуванням неруйнівних методів аналізу, пропонується передбачити, що маса вставки (вставок) з дорогоцінного каміння визначається у закріпленому стані відповідно до затверджених нормативно-правовими актами методик.

Зауважуємо, що в проекті Порядку не враховані норми щодо письмового вмотивованого рішення про відбір зразків продукції, встановлені у ст. 13, 14 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», згідно з якими:

  • - відбір зразків продукції здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника органу державного нагляду (контролю) або його заступника згідно із законом (п. 1 ст. 13 Закону України №877-V);
  • - у рішенні про необхідність відбору зразків продукції зазначаються кількість зразків для кожного виду або типу продукції, необхідних для експертизи, а також місце здійснення цієї експертизи (п. 2 ст. 13 Закону України №877-V);
  • - до початку відбору зразків продукції посадова особа органу державного нагляду (контролю) зобов'язана пред'явити рішення про відбір зразків продукції та роз'яснити суб'єкту господарювання порядок відбору зразків продукції (п. 2 ст. 14 Закону України №877-V)
  • .

Пропонується доповнити проект Порядку положеннями щодо письмового вмотивованого рішення про відбір ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до Закону, а також розробити та затвердити шляхом прийняття Проекту форму такого рішення.

У п. 8. проекту Порядку передбачено встановити, що відібрані для державного пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ювелірні вироби передаються на відповідальне зберігання суб’єкту.

Проте, згідно з п. 6 ст. 14 Закону України №877-V встановлено, що не суб`єкт, а «посадова особа, яка відбирає зразки продукції для експертизи (випробування), забезпечує їх збереження і своєчасність доставки до місця здійснення експертизи (випробування)».

Таким чином, у проекті Порядку закладене пряме порушення вимог закону.

Слід зазначити, що проблема визначення особи, відповідальної за збереження та доставку відібраних ювелірних виробів, є наріжним каменем, який стоїть на заваді прийняттю Проекту.

З метою виконання норм Закону №877-V та одночасно зменшення обсягу матеріальної відповідальності контролерів Державної пробірної служби України пропонується абз. 1 п. 8 проекту Порядку викласти в наступній редакції:

«8. Відібрані для державного пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ювелірні вироби приймаються контролерами та невідкладно передаються до найближчого пункту приймання відправлень Державного підприємства спеціального зв`язку або підрозділу Головного управління Державної фельд’єгерської служби України для доставки до місця проведення експертизи.»

Інформаційна довідка: робота над розробленням положень зазначеного Проекту ведеться з 2007 року. За цей час Пробірною службою було підготовлено, розглянуто та опрацьовано 5 проектів за цією тематикою, проте жоден з них не був прийнятий. Було проведено декілька нарад у Державній пробірній службі та Держкомпідприємництві за участю представників Союзу ювелірів України, під час яких були обговорені та узгоджені основні проблемні питання щодо положень такого Порядку.
    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua