ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

11 березня 2013
Союз ювелірів України надав пропозиції та зауваження до оновленого проекту Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Державною пробірною службою України розроблено оновлений проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» (далі – Проект).

Проект передбачає порядок подання суб`єктами господарювання документів для обов`язкової реєстрації у Державній пробірній службі України, перелік зазначених документів, порядок і строки проведення такої реєстрації, порядок внесення змін до реєстру суб`єктів, підстави для відмови у реєстрації та підстави для виключення суб`єкта господарювання з реєстру.

В оновленому Проекті враховано ряд пропозицій, які раніше вносилися Союзом ювелірів України (див. http://juvelir.org.ua/index.php?news=437 ) до першого аналогічного за назвою та тематикою проекту, а саме:

  • з переліку документів, необхідних для реєстрації, виключені засвідчені в установленому порядку копії статуту суб'єкта господарювання або положення про відокремлений підрозділ із зазначенням безпосереднього виду діяльності, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  • виключено норму, згідно з якою суб’єкт господарювання, який здійснює виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ремонт ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгівлю (оптову, роздрібну, комісійну) дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, обмін готових ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на брухт дорогоцінних металів, ломбардну діяльність з дорогоцінними металами і дорогоцінного каміння, скуповування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння повинен забезпечити кваліфікацію фахівців у сфері ювелірного виробництва відповідно до вимог навчальних програм Державної пробірної служби України;
  • передбачена можливість подання документів для реєстрації в електронному вигляді;
  • дещо скорочені терміни розгляду документів, поданих суб`єктами господарювання для реєстрації у Державній пробірній службі України.

Проте, оновлений Проект ще далекий від досконалості, у зв`язку з чим Союзом ювелірів України були розроблені пропозиції та зауваження до його положень і направлені до Державної пробірної служби України, Міністерства фінансів України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також до Міністерства юстиції України.

Зміст пропозицій та зауважень Союзу ювелірів України до Проекту полягає в наступному:

«1. У п. 2.3.2. проекту Порядку передбачено, що суб`єкти господарювання разом з заявою подають Державній пробірній службі України «засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями місця проведення діяльності».

Зауважуємо, що форма заяви (додаток №2) передбачає внесення суб`єктом господарювання відомостей про місце здійснення господарської діяльності. Таким чином досягається мета державного регулювання – забезпечення державного пробірного контролю та державного пробірно-експертного контролю відповідно до закону. Водночас, витребування засвідчених копій документів, які підтверджують право власності або користування приміщеннями, є недоцільним, оскільки Державна пробірна служба України не наділена жодними повноваженнями у сфері реалізації громадянами та юридичними особами прав власності або користування нерухомим майном.

Пропонується п. 2.3.2. проекту Порядку виключити.

2. У п. 2.3.3. проекту Порядку передбачено, що суб`єкти господарювання разом з заявою подають Державній пробірній службі України «витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.». Необхідність їх подання спричинить обіг зайвого обсягу паперових документів, що є недоцільним.

Усі необхідні відомості про зареєстрованих суб`єктів господарювання містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Державна пробірна служба має право отримувати відомості про зареєстрованих суб`єктів господарювання безпосередньо з Єдиного державного реєстру в порядку, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 р. №1846/5. Зазначеним наказом, зокрема, розширено доступ до інформації з ЄДР щодо відомостей про засновників та посадових осіб юридичної особи. Також розширено перелік відомостей, які можна отримати за допомогою офіційного веб-сайту Державної реєстраційної служби України, а саме - відомості про основний вид діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, відомості про видачу останньої виписки з ЄДР (дата видачі виписки, номер, за яким видано виписку, серія та номер бланка, на якому викладено текст виписки).

Крім того, Державна пробірна служба України, як контролюючий орган, має право доступу безпосередньо до реєстраційних справ зареєстрованих суб`єктів господарювання на підставі п. 6 ст. 11 Закону України від 15.05.2003 р. №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Пропонується п. 2.3.3. проекту Порядку виключити.

3. У п. 2.4. проекту Порядку передбачено встановити, що «суб’єкт господарювання, який здійснює операції з дорогоцінними металами, передбачені підпунктами 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.8. та 1.2.9. розділу І цього Порядку повинен забезпечити кваліфікацію фахівців у сфері ювелірного виробництва».

Зауважуємо, Законом України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» не встановлені вимоги до кваліфікації фахівців у сфері ювелірного виробництва.

Крім того, норма п. 2.4. проекту Порядку не узгоджується з метою прийняття, напрямом і завданнями державного регулювання зазначеного нормативно-правового акту, оскільки наявність або відсутність кваліфікації фахівців не впливає на порядок подання документів для реєстрації у Державній пробірній службі, а також на рішення про реєстрацію або відмову у такій реєстрації.

Пропонується п. 2.4. проекту Порядку виключити.

4. У п. 2.7. проекту Порядку передбачено встановити, що «розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо постановки їх на облік та внесення до реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати десяти днів. У межах цього строку у разі необхідності можуть уточнюватись відомості щодо документів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу.»

З тексту проекту Порядку незрозуміло, які саме відомості щодо документів, які подані суб`єктом господарювання для реєстрації у Державній пробірній службі України, можуть уточнюватись, що може призвести до неоднозначного тлумачення вказаної норми посадовими особами Державної пробірної служби України та суб`єктів господарювання.

Пропонується з п. 2.7. проекту Порядку речення «У межах цього строку у разі необхідності можуть уточнюватись відомості щодо документів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу» виключити.

Крім того, пропонується доповнити п. 2.7. проекту Порядку реченням такого змісту: «Забороняється вимагати від суб`єктів господарювання подання інших документів, не передбачених цим пунктом.»

5. У п. 2.8. розробником передбачено встановити, що «у разі відповідності поданих документів вимогам пункту 2.3. цього розділу Пробірна служба протягом двох робочих днів вносить відомості про суб’єкта господарювання до книги реєстрації та до реєстру, а також присвоює реєстраційний номер та готує реєстраційне повідомлення (додаток 3), яке надсилається суб’єкту господарювання разом із супровідним листом протягом місяця з дня надходження заяви до Пробірної служби».

Строки, визначені для внесення відомостей про суб`єкта господарювання до книги реєстрації та до реєстру і для надсилання реєстраційного повідомлення не узгоджуються з установленим в п. 2.7. строком розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо постановки їх на облік та внесення до реєстру, який не може перевищувати десяти днів.

Прийняття норми у редакції, запропонованій розробником, призведе до необґрунтованого затягування часу процедури реєстрації суб`єктів господарювання і тому є недоцільним.

Пропонується викласти п. 2.8. у наступній редакції: «У разі відповідності поданих документів вимогам пункту 2.3. цього розділу Пробірна служба у межах строку розгляду заяви суб`єкта господарювання щодо постановки на облік та внесення до реєстру вносить відомості про суб’єкта господарювання до книги реєстрації та до реєстру, а також присвоює реєстраційний номер та готує реєстраційне повідомлення (додаток 3), яке надсилається суб’єкту господарювання разом із супровідним листом.»

6. Пропонується запровадити принцип «мовчазної згоди» при проведенні процедури обов`язкової реєстрації у Державній пробірній службі України суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

З цією метою пропонується доповнити п. 2.8. проекту Порядку реченням (абзацом), у якому передбачити, що у разі неотримання реєстраційного повідомлення або письмової вмотивованої відмови у постановці на облік та внесенні до реєстру впродовж встановленого строку розгляду заяви, суб`єкт господарювання, який подав заяву щодо постановки на облік та внесення до реєстру, вважається зареєстрованим Пробірною службою.

7. У п. 3.2. проекту Порядку розробником пропонується встановити, що «при створенні нового місця проведення діяльності суб’єкт господарювання повинен протягом 15 календарних днів подати до Пробірної служби заяву встановленої форми (додаток 4) та копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями місця проведення діяльності.»

Зауважуємо, що форма заяви передбачає внесення суб`єктом господарювання відомостей про місце здійснення господарської діяльності. Таким чином досягається мета державного регулювання – забезпечення державного пробірного контролю та державного пробірно-експертного контролю відповідно до закону. Водночас, витребування копії документу, який підтверджує право власності або користування приміщенням, є недоцільним.

Пропонується у п. 3.2. проекту Порядку слова «та копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями місця проведення діяльності» виключити.»
    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP