ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

05 квітня 2013
Госпредпринимательством завершен пересмотр приказа Минфина от 07.07.2008 г. №894 относительно отчетности об операциях с драгоценными металлами и драгоценными камнями (форма 1-ДМ-ДК) и принято решение о необходимости устранения нарушений

Уважаемые участники ювелирного рынка!

В 2008 году Союз ювелиров Украины инициировал пересмотр приказа Министерства финансов Украины от 07.07.2008 г. №894 «Об утверждении формы отчета об операциях с драгоценными металлами и драгоценными камнями и порядка его составления» с целью отмены ряда его положений, которыми нарушались законные права субъектов хозяйствования и принципы государственной регуляторной политики.

В тех условиях Союзу ювелиров Украины было легче добиться отмены отчетов для участников ювелирного рынка путем отмены лицензирования деятельности в сфере производства и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, изготовления и реализации ювелирных и бытовых изделий из них. Что и было сделано.

Союз ювелиров Украины добился отмены лицензирования указанных видов деятельности с 16.11.2010 г., и поэтому участники ювелирного рынка вот уже почти 2,5 года не знают, что такое составление и подача отчета 1-ДМ-ДК в Минфин.

В последние годы данные отчеты подавали только субъекты хозяйствования, которые осуществляют сбор и первичную обработку отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, и чья деятельность подлежит лицензированию.

Наконец-то, есть долгожданный результат пересмотра приказа Минфина №894!

Опубликовано решение Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства от 04.04.2013 г. №14 об устранении нарушений принципов государственной регуляторной политики Министерством финансов Украины.

Союз ювелиров Украины одобряет и полностью поддерживает решение Госпредпринимательства от 04.04.2013 г. №14.

Текст решения Госпредпринимательства приводим полностью (см. ниже по тексту)

С уважением,
президент Союза ювелиров Украины Д.В. Выдолоб
генеральный директор Союза ювелиров Украины Э.Р. ДжумажановДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ
04.04.2013 № 14

Про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Міністерством фінансів України

Відповідно до статті 30 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) та на підставі аналізу звіту про періодичне відстеження результативності регуляторного акта, надісланого Міністерством фінансів України листом від 09.11.2012 № 31-13030-05-27/27134, в якому зазначається про необхідність внесення змін до наказу Мінфіну від 07.07.2008 № 894 "Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання" (далі - Наказ), який зареєстровано в Міністерстві юстиції 05.08.2008 за № 724/15415, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснила експертизу Наказу та встановила наступне.

Наказ був затверджений відповідно до положень статті 19 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (далі - Закон про державне регулювання).

На момент прийняття Наказу діяли вимоги цієї статті у редакції від 27.04.2007, згідно з якою абзацом третім частини першої статті 19 Закону про державне регулювання передбачалося, що органи державного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в Україні у межах своєї компетенції разом з Міністерством статистики України встановлюють форми обліку і звітності операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням.

Проте Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" від 16.10.2012 № 5463-VI вищезазначену норму абзацу третього частини першої статті 19 Закону про державне регулювання виключено.

Тобто на сьогодні правовою підставою для прийняття Наказу є частина друга статті 4 Закону про державне регулювання, відповідно до якої особливості обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та звітності про операції з ними визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Крім того, Наказ містить посилання на пункт 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1837, яка втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 713.

Разом з тим відповідно до пункту 2 Наказу звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням заповнюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння і щоквартально подається до Міністерства фінансів України, починаючи з даних за III квартал 2008 року.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначений статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Види діяльності суб'єктів господарювання, зазначені у пункті 2 Наказу, відповідали вимогам Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" у редакції від 01.01.2008.

Однак Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" від 19.10.2010 № 2608-VI текст статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" викладено в новій редакції, згідно з якою ліцензуванню підлягає господарська діяльність зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Таким чином, спираючись на викладене вище і враховуючи зміни у законодавстві, Держпідприємництво України робить висновок, що Наказ не відповідає вимогам чинного законодавства у зазначеній сфері, тому його дія порушує принципи державної регуляторної політики, передбачені статтею 4 Закону, зокрема:

адекватність - відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

передбачуваність - послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Керуючись частиною третьою статті 27 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва ВИРІШИЛА:

запропонувати Міністерству фінансів України внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2008 № 894 "Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання" в частині приведення його норм у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання цього рішення уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2008 № 894 "Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання".

У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п'ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.

Погодження проекту змін до регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики, здійснюється в порядку та у строки, встановлені Законом, з урахуванням зауважень та пропозицій, викладених у відповідному рішенні.

Рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом десяти робочих днів з дня одержання органом виконавчої влади відповідного рішення.

У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або неоскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в Законі строку дія регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення.

Подання скарги щодо рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва не зупиняє дії цього рішення.

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua