ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

10 вересня 2013
Про обговорення проекту змін до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»

Шановні учасники ювелірного ринку України!

Союз ювелірів України готує проект змін до Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», спрямовані на спрощення умов ведення бізнесу в сфері ювелірного виробництва та торгівлі. Одночасно з цим пропонується вдосконалити систему державного регулювання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

Союз ювелірів України пропонує обговорити наступні зміни до Закону:

1. Визнати на рівні закону обмін дорогоцінних металів на готову продукцію (ювелірні вироби) окремим видом операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та віднести його до операцій з давальницькою сировиною. Це необхідно учасникам ювелірного ринку для того, щоб заповнити «білу пляму» в законодавстві України та усунути різні тлумачення цього виду операцій.

З цією метою пропонується внести зміни до пункту 9 статті 1 Закону, доповнивши його новим підпунктом наступного змісту:

9) операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням - дії, пов'язані з:

«е) одержанням, використанням дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, як давальницької сировини, та передаванням готової продукції, у тому числі шляхом обміну, з оплатою вартості робіт (послуг) замовниками.»

2. Змінити перелік суб`єктів господарювання, що підлягають обов`язковій реєстрації в Державній пробірній службі України, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Це пропонується, не зважаючи на простий, зрозумілий всім, безкоштовний, дистанційний за характером порядок реєстрації, затверджений наказом Мінфіну від 08.04.2013 р. №465, в якому відсутні можливості для поширення корупції. Реєстрація всіх без винятку суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, є недоцільною, оскільки існують інші механізми відстеження діяльності суб`єктів господарювання за відповідними адресами.
Водночас, доцільно залишити в силі обов`язкову реєстрацію в Державній пробірній службі України для суб`єктів господарювання, які мають право клеймувати ювелірні вироби власного виробництва державним пробірним клеймом з метою забезпечення державного контролю за якістю вимірювань в атестованих лабораторіях таких суб`єктів.

З цією метою пропонується внести зміни до абзацу 7 пункту 9 статті 1 Закону, виклавши його в наступній редакції:

«Суб’єкти господарювання, які мають право на клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння власного виробництва державним пробірним клеймом відповідно до цього закону, підлягають обов’язковій реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю;».

3. Скасувати обов`язкове клеймування державним пробірним клеймом легковісних ювелірних виробів масою до 0,5 грам за умови їх обов`язкового випробування у державних установах пробірного контролю. Необхідність таких змін виникла внаслідок того, що легковісні вироби можуть бути легко пошкоджені ударом механічного пробірного клейма, а замовляти лазерне клеймо для таких виробів зі срібла є економічно невиправданим для суб`єктів господарювання внаслідок високої вартості лазерного клеймування.

З цією метою пропонується внести зміни у друге речення пункту 23 статті 1 Закону, виклавши його в наступній редакції:

«Не підлягають обов'язковому клеймуванню в органах, які здійснюють державний пробірний контроль, напівфабрикати і зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів масою до 0,5 грама за умови їх обов`язкового надання для випробування до державних установ пробірного контролю; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для наукових, виробничих, медичних та інших цілей;»

4. Визначити поняття «пробірна плата», як платіж до Державного бюджету України, який справляється за випробування та клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння згідно зі встановленим тарифом. Таким чином, Держава буде хоча б мінімально зацікавлена у розвитку ювелірної галузі, оскільки надходження у вигляді пробірної плати стануть елементом дохідної частини Державного бюджету України. Водночас, учасники ювелірного ринку, насамперед суб`єкти малого підприємництва, оплачуючи до держбюджету адміністративні послуги державних установ пробірного контролю, мають відчути зняття напруги у податкових відносинах, які виникають щодо застосування спрощеної системи оподаткування. Крім того, оскільки тариф, за яким буде розраховуватися пробірна плата, буде затверджуватися відповідним регуляторним актом, його проект регуляторний орган буде зобов`язаний оприлюднювати для громадського обговорення.

З цією метою пропонується доповнити пункт 23 статті 1 Закону абзацом наступного змісту:

«Пробірна плата за випробування, клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, проведення арбітражних аналізів дорогоцінних металів, у тому числі ювелірних виробів з них, спрямовується до Державного бюджету України. Розмір пробірної плати (тариф), затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.»

5. Надати можливість виготовлювачам ювелірних виробів в Україні розробляти власні оригінальні іменники, відбитки яких повинні реєструватися у Державній пробірній службі України. Створити передумови для визнання та захисту авторських прав на товарні знаки, логотипи та інші зображення, які використовуються в іменниках. Вирішити проблемне питання щодо надання споживачам інформації про дату виготовлення ювелірних виробів, яке ставиться органами з питань захисту прав споживачів, обмеживши цю інформацію роком виготовлення.

З цією метою пропонується внести зміни до абзаців 2 та 3 пункту 24 статті 1 Закону, виклавши їх у наступній редакції:

«Суб’єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов’язані розробити, затвердити та використовувати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем або за його дорученням державною установою пробірного контролю на всіх виробах. Іменник повинен відображати товарний знак (логотип, інший ідентифікатор або шифр) виготовлювача ювелірних та побутових виробів, а також містити інформацію про дату виготовлення (символ року виготовлення) виробу, яка наноситься в установленому порядку.

Відбиток іменника підлягає щорічній реєстрації у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Реєстрація однакових відбитків іменників, розроблених різними виготовлювачами, забороняється.»

6. Скасувати обов`язок щодо ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для переважної більшості учасників ювелірного ринку. Держава не втручається в питання реалізації майнових прав суб`єктів господарювання, а тому спеціальний облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, як об`єктів права приватної власності, є недоцільним. Крім того, обов`язок з ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння фактично руйнує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для учасників ювелірного ринку – суб`єктів малого підприємництва. Такий обов`язковий облік доцільно залишити тільки щодо дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які одержуються суб`єктами з Державного фонду, а також скуплених у населення та невикуплених з-під застави, які при продажу у першочерговому порядку повинні пропонуватися Держсховищу або Держскарбниці.

З цією метою пропонується внести зміни до першого речення пункту 2 статті 4 Закону, виклавши його в наступній редакції:

«2. Всі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що займаються операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них, виробами та матеріалами, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, закупленими з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, скупленими в населення або не викупленими з-під застави, проводять їх облік за встановленим порядком і подають звітність.»

7. Врегулювати проблемне питання щодо продажу або передавання на давальницьких умовах відходів та брухту дорогоцінних металів для афінажу. Надати учасникам ювелірного ринку можливість розпоряджатися утвореними у них відходами та брухтом дорогоцінних металів без штучних обмежень.

З цією метою пропонується внести зміни до пункту 3 статті 4 Закону, виключивши слова «брухт та відходи дорогоцінних металів» та виклавши його в наступній редакції:

«3. Видобуті дорогоцінні метали з руд, пісків, шліхів та інші продукти збагачення передаються за договорами купівлі-продажу або на умовах давальницької сировини для афінажу підприємствам, або можуть вивозитися відповідно до законодавства на умовах давальницької сировини за межі України для афінажу, виготовлення продукції з використанням дорогоцінних металів.»

8. Спростити процедуру набуття виготовлювачами ювелірних виробів права самостійно клеймувати ювелірні вироби власного виробництва пробірним клеймом. Таке право має набуватися суб`єктами господарювання за умови наяності атестованої лабораторії, і не потребує закріплення відповідною постановою Кабінету Міністрів України за поданням Мінфіну.

З цією метою пропонується внести зміни до пункту 3 статті 15 Закону, виклавши його в наступній редакції:

«3. Суб'єкти господарювання, що виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, мають право за наявності атестованої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань технічного регулювання, або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, в установленому порядку лабораторії на клеймування виробів власного виробництва державним пробірним клеймом. Реєстр таких суб'єктів господарювання ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного пробірного контролю.»

9. Визначити в Законі функції та повноваження Державної пробірної служби України у сфері державного контролю за діяльністю лабораторій суб`єктів господарювання, які мають право клеймувати ювелірні вироби власного виробництва державним пробірним клеймом.

З цією метою пропонується доповнити статтю 16-1 Закону абзацом наступного змісту:

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, у межах своєї компетенції:

«здійснює в установленому порядку державний контроль за дотриманням встановлених нормативно-правовими актами та/або нормативними документами вимог при проведенні вимірювань в атестованих лабораторіях суб`єктів господарювання, які мають право клеймувати ювелірні вироби власного виробництва державним пробірним клеймом;»

10. Встановити в Законі функції та повноваження Державної пробірної служби України у сфері технічного регулювання з метою розроблення та впровадження єдиних технічних вимог до різних видів продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

З цією метою пропонується доповнити статтю 16-1 Закону абзацом наступного змісту:

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, у межах своєї компетенції:

«розробляє разом з іншими органами виконавчої влади та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання щодо дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та виробів з них;»

Союз ювелірів України звертається до всіх учасників ювелірного ринку з проханням забезпечити обговорення та дієву підтримку змін до Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР !

Просимо надавати свої пропозиції та зауваження до запропонованих змін до Закону в письмовому вигляді на адреси електронної пошти: info@juvelir.org.ua або dm.vydolob@gmail.com.

З повагою,
президент Союзу ювелірів України Д.В. Видолоб
генеральний директор Союзу ювелірів України Е.Р. Джумажанов    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua