ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

01 червня 2009
Роз`яснення про застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. №502 щодо запровадження мораторію на проведення перевірок до 31 грудня 2010 року.

У зв`язку з введенням у дію постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. №502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» (далі - постанова) та у відповідності до роз`яснення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 28.05.2009 р., Союз Ювелірів України повідомляє про наступне.

Відповідно до абзацу 1 постанови, передбачено до 31 грудня 2010 року органам державного нагляду (контролю):

- тимчасово припинити проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів).

Насамперед, постановою не обмежується право органів державного нагляду (контролю) проводити інші види планових заходів, таких як обстеження, огляди, ревізії, інспектування тощо, якщо ці види передбачені згідно чинного законодавства.

Наприклад, обстеженню Державною пробірною службою підлягають тільки ті суб'єкти, які вперше отримали ліцензію Мінфіну на право здійснення діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, відповідно до наказу Мінфіну від 22.12.2008 р. №1519 (введений у дію 27.03.2009 р.). Проведення планових обстежень здійснюється за умови письмового повідомлення суб'єкта про проведення планового заходу не пізніше як за 10 днів до дня здійснення обстеження. Суб`єкти, які здійснюють оптову, роздрібну торгівлю зазначеними виробами, обстеженню не підлягають.

Планові перевірки суб`єктів господарювання – учасників ювелірного ринку повинні здійснюватися з урахуванням затверджених постановами Кабінету Міністрів України критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та періодичності проведення планових перевірок, встановленої відповідно до цих критеріїв.

Відповідно до п. 3 ст. 22 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», якщо у встановлений цим Законом строк (до 27.12.2007 р. – прим. СЮУ) не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів та перелік питань для їх здійснення, то такі суб`єкти господарювання вважаються суб'єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) (як плановому, так і позаплановому – прим. СЮУ) не частіше одного разу на п'ять років.

Слід зазначити, що, станом на 01.06.2009 р., не для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджені постановами Кабінету Міністрів України критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та періодичність проведення планових перевірок, встановленої відповідно до цих критеріїв. Зокрема, це стосується діяльності органів Державної податкової служби, хоча відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлений ДПА України, проходить громадське обговорення та може бути прийнятий у найближчий час.


Суб`єкти господарювання – учасники ювелірного ринку,
які підлягатимуть плановим перевіркам
у період з 21.05.2009 р. до 31.12.2010 р.
(станом на 01.06.2009 р.)

Номер та дата постанови КМУ Назва центрального органу виконавчої влади або органу державного нагляду (контролю) Категорії суб`єктів господарювання, які підлягатимуть плановим перевіркам Періодичність здійснення планових перевірок
№ 909
від 16.10.2008 р.
Міністерство фінансів України

Державна пробірна служба Міністерства фінансів України
І. Виготовлювачі ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння:

Суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

1) строк провадження господарської діяльності становить менш як три роки;
2) обсяги виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки їх відходів і брухту, торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них за попередній звітний рік відповідно перевищили:
- 10 кілограмів дорогоцінних металів у чистоті;
- 1000 каратів дорогоцінного каміння;
- 20 кілограмів дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
3) здійснення у попередньому звітному році експортно-імпортних операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
4) наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.

ІІ. Оптова, роздрібна торгівля ювелірними виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння:

Суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

1) строк провадження господарської діяльності становить менш як три роки;
2) наявність трьох або більше спеціалізованих магазинів, відділів(секцій) з продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
3) здійснення у попередньому звітному році експортно-імпортних операцій з ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
4) наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.
Один раз на рік
№ 1164
від 27.12.2008 р.
Територіальні управління у справах захисту прав споживачів (здійснюють контроль тільки у сфері роздрібної торгівлі ювелірними виробами)

Органи державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил (здійснюють контроль тільки на виробничих підприємствах ювелірної галузі та оптових складах)

Органи державного метрологічного нагляду

(Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики)
Усі суб`єкти господарювання, які здійснюють:

- виготовлення ювелірних виробів (КВЕД 36.22.0);
- торгівлю ювелірними виробами та годинниками (КВЕД 52.48.2)
- ремонт особистих та побутових виробів (КВЕД 52.7)
Не частіше ніж один раз на рік
№ 775
від 03.09.2008 р.
Пенсійний фонд України Суб'єкти господарювання, які:

1) використовують працю найманих осіб без нарахування страхових внесків;
2) не подають територіальним органам Пенсійного фонду України відомості, передбачені законодавством;
3) систематично порушують встановлені строки сплати страхових внесків;
4) не нараховують та не сплачують страхові внески (за інформацією підрозділів податкової міліції, інших державних органів чи третіх осіб).
Не частіше одного разу на рік
постанову КМУ не прийнято (станом на 01.06.2009 р.) Державна податкова адміністрація України Усі суб`єкти господарювання. Не частіше одного разу на 5 років (згідно п. 3 ст. 22 Закону України №877-V).
№ 1324
від 14.11.2007 р.
Державний департамент пожежної безпеки

(Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи)
Суб'єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

- потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки;
- промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, та промислові і складські будівлі, які належать до категорії "В" за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та більше;
- об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;
- висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);
- підземні споруди різного призначення;
- пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв'язку, телерадіоцентри, банківські установи державного та обласного значення;
- об'єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення.
Перевірки проводяться щороку
№ 345
від 15.04.2009 р.
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Суб'єкти господарювання, які:

1) не подають робочим органам виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відомості про сплату страхових внесків;
2) мають прострочену заборгованість із сплати страхових внесків.
Не частіше одного разу на рік

Відповідно до абзацу 2 постанови, передбачено до 31 грудня 2010 року органам державного нагляду (контролю)

- установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб’єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням.

Таким чином, неподання, несвоєчасне подання звітів про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням відповідно до наказу Мінфіну від 07.07.2008 р. №894, а також виявлення недостовірних даних у зазначених звітах, не може бути підставою для проведення позапланової перевірки Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами до 31.12.2010 р.

Слід зазначити, що при проведенні позапланової перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

Тобто, у посвідченні (направленні) на таку позапланову перевірку не можуть бути зазначені загальні фрази типу «дотримання вимог законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння». Натомість у такому направленні (посвідченні) повинно бути прямо вказано на порушення, яке має бути підтверджено або спростовано за результатами цієї перевірки, наприклад «скарга споживача N. щодо факту продажу неякісної продукції».

Відповідно до абзаців 3-5 постанови, передбачено до 31 грудня 2010 року органам державного нагляду (контролю):
- видавати суб’єктам господарювання приписи про усунення протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлені на підставі акта про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом;
- приймати рішення про застосування до суб’єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень (крім порушень, що неможливо усунути).
- не застосовувати санкції щодо порушень, які були усунені на виконання приписів.
    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP