ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

01 грудня 2014
До уваги платників ПДВ – учасників ювелірного ринку! До запровадження електронного адміністрування ПДВ за спеціальними рахунками залишається 1 місяць.

З 1 січня 2015 року має вступити в дію система електронного адміністрування ПДВ, запроваджена нормами Закону України від 31.07.2014 р. № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (далі – Закон № 1621) з урахуванням змін, внесених Законом України від 07.10.2014 р. № 1690-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності» (далі – Закон №1690).

Ця система передбачає грошове забезпечення ПДВ та направлена на подолання схем ухилення від оподаткування у сфері ПДВ. Підтримуючи прагнення Уряду на припинення такого явища, як «податкові ями», Союз ювелірів України та інші представники бізнес-спільноти заявляють про те, що в умовах падіння економіки України впровадження даного механізму призведе до поглиблення негативних явищ, зменшення оборотних коштів, порушення бізнес-процесів, банкрутства багатьох підприємств, «тінізації» економіки, збільшення безробіття, зменшення експортного потенціалу тощо.

Тому Союз ювелірів України спільно з іншими громадськими організаціями вимагає скасувати впровадження даної системи у запропонованому вигляді і розглянути альтернативи, впровадження яких в інших країнах показали не меншу ефективність.

Причинами для такої категоричності є, по-перше, недосконалість розробленого механізму та технічна неготовність до його запровадження, по-друге, нерозуміння явне чи удаване розробниками запропонованої концепції економічної причини існування «податкових ям».

Недосконалість системи електронного адміністрування в редакції Закону України №1621 та Закону України №1690 для сумлінних платників податків полягає в наступному:


1. Значне вимивання обігових коштів (від 8 до 15%), що призведе або до скорочення діяльності, збільшення витрат, банкрутства окремих підприємств або до переходу в тіньову економіку.


2. Непрозорість та можливість ручного керування алгоритмом розрахунку суми, яка повинна бути перерахована на ПДВ рахунок, а також відсутність можливості для платників ПДВ захистити свої права у випадку технічних збоїв в системі електронного адміністрування та несанкціонованого доступу до розрахунку суми податку, на яку платники мають право видати податкові накладні.


3. Запровадження солідарної відповідальності продавця та покупця, що може призвести до подвійної сплати ПДВ до державного бюджету.


4. Можливість списання фіскальними органами коштів зі спецрахунків без жодних судів і без підтвердження заборгованості перед бюджетом є порушенням статті 41 Конституції України та важелем збільшення корупційного тиску на бізнес.


5. «Зависання» значної суми від’ємного значення ПДВ, яка залишиться невідшкодованою станом на 1 січня 2015 року, що призведе до суттєвого погіршення діяльності підприємств.


6. 100-відсоткова реєстрація податкових накладних, непідкріплена технічними можливостями значної кількості платників податків.


7. Втрата права на податковий кредит по імпортних послугах, отриманих в грудні 2014 року.


8. Критерії автоматичного відшкодування ПДВ недоступні для значної частини експортерів, що суттєво погіршить експортний потенціал, а відповідно і платіжний баланс країни, що тільки посилить тиск на девальвацію гривні.


8. Критерії автоматичного відшкодування ПДВ недоступні для значної частини експортерів, що суттєво погіршить експортний потенціал, а відповідно і платіжний баланс країни, що тільки посилить тиск на девальвацію гривні.


9. Відсутність достатнього для запровадження цієї системи законодавчого та нормативного інструментарію.


10. Відсутність перехідного періоду для технічної апробації та запуску системи електронного адміністрування ПДВ та для отримання повноцінної інформації про зареєстровані в системі «вхідні» податкові накладні.

Ми звертаємося:


- до Президента України з пропозицією внести до Верховної Ради України в позачерговому порядку проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким до 1 січня 2015 року будуть скасовані норми Закону України від 31.07.2014 р. №1621-VII та Закону України від 07.10.2014 р. № 1690-VII в частині, що стосуються системи електронного адміністрування ПДВ;


- до Верховної Ради України з рекомендацією невідкладно прийняти в цілому такий проект закону;


- до Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України із закликом спільно з експертними групами від бізнесу та громадськості розробити альтернативну модель адміністрування ПДВ, що забезпечить його вдосконалення, із обов’язковим широким її обговоренням з громадськістю та бізнес-середовищем.

Сьогодні Державна фіскальна служба повідомила, що за результатами численних зустрічей, проведених ДФС з представниками бізнесу різних галузей економіки та громадських об’єднань, виявлені та систематизовані найголовніші питання, які хвилюють бізнес у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування ПДВ.

З метою врахування основних зауважень та пропозицій, висловлених бізнес-спільнотою та громадськістю Державною фіскальною службою України спільно з Міністерством фінансів України підготовлено низку пропозицій щодо врегулювання зазначених питань.

ПРОПОЗИЦІЇ ДФСУ
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

1. Врахування в системі електронного адміністрування ПДВ непогашеного станом на 01.01.15р. бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ з метою мінімізації відволікання обігових коштів

Згідно діючій редакції Податкового кодексу
(з урахуванням змін, внесених Законами № 1621, 1690)
Пропонується
Непогашений залишок від’ємного значення, який буде задекларовано в останній звітності до 01.01.15р. (показники рядків 24 та 20.2 Декларації з ПДВ) відшкодовувати згідно нормам Кодексу, що діятимуть станом на 31.12.14р. За рішенням (заявою) платника залишок невідшкодованого йому ПДВ (непогашені залишки показників рядків 23.1 та 23.2) та непогашені суми від’ємного значення (показники рядків 24 та 20.2 Декларації з ПДВ):
або відшкодовувати такі залишки згідно норм Кодексу, що діятимуть станом на 31.12.14р.;
або без проведення перевірки на частину таких залишків* збільшити платнику податковий кредит та розмір суми, на яку він має право реєструвати в ЄРПН податкові накладні без поповнення спецрахунку грошовими коштами. Решту суми залишку зараховувати до податкового кредиту та на збільшення розміру суми для реєстрації податкових накладних в ЄРПН після перевірки правомірності її формування
* Сума залишків, на яку без перевірки збільшується податковий кредит та сума для реєстрації ПН обчислюється як 10/12 обсягу оподатковуваних операцій за попередні 12 календарних місяців.

2. Критерії та порядок бюджетного відшкодування в межах системи електронного адміністрування ПДВ

Згідно діючій редакції Податкового кодексу
(з урахуванням змін, внесених Законами № 1621, 1690)
Пропонується
Режими відшкодування ПДВ:
- автоматичний (без перевірки);
- загальний (з перевіркою)
Залишити автоматичний та загальний режими відшкодування ПДВ
Основним критерієм для автоматичного відшкодування є наявність необоротних активів, вартість яких в три разі перевищує суму, заявлену до відшкодування, а також:
- або обсяг експортних операцій не менше 40% в загальному обсязі операцій;
- або сума інвестицій більше 3 млн. грн./рік.
Змінити критерії для автоматичного відшкодування, передбачивши, що платнику необхідно мати або необоротні активи, вартістю, що у шість разів перевищує суму, заявлену до відшкодування або банківську гарантію* на три роки на суму, заявлену до відшкодування, а також:
- або обсяг експортних операцій не менше 40% в загальному обсязі операцій;
- або сума інвестицій більше 3 млн. грн./рік.**
* Банківська гарантія має забезпечувати право безспірного списання коштів з банку у разі встановлення перевіркою неправомірності отриманого бюджетного відшкодування
** Сума відшкодування інвесторам не може перевищувати суму ПДВ, сплачену у складі вартості придбання необоротних активів
В загальному режимі отримуватимуть відшкодування платники, які не відповідають критеріям для автомата Залишити право відшкодування в загальному режимі платникам, які не відповідають критеріям для автомата

3. Повернення платникам сум коштів, зайво перерахованих на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ

Згідно діючій редакції Податкового кодексу
(з урахуванням змін, внесених Законами № 1621, 1690)
Пропонується
Спрямування коштів з рахунків платників, відкритих в системі електронного адміністрування ПДВ в бюджет та/або на спеціальні рахунки, відкриті платниками спец режиму ПДВ.
Суми переплат ПДВ в бюджет повертаються відповідно до норм ст. 43 Податкового кодексу за заявою платника на його поточний рахунок або зараховуються для сплати податкових зобов’язань з інших податків
За рішенням (заявою) платника суми, коштів, що залишаються на рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ після списання з такого рахунку коштів в бюджет, у сумі необхідній для погашення узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ такого платника, перераховувати*:
або в бюджет;
або на поточний рахунок платника.
* Перерахування коштів здійснюється за заявою платника, яку він подає разом з Декларацією по ПДВ на підставі реєстрів платників, що формує ДФС та надсилає Казначейству

4. Врегулювання питань несвоєчасної реєстрації платниками податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, виправлення помилок в податкових накладних

Згідно діючій редакції Податкового кодексу
(з урахуванням змін, внесених Законами № 1621, 1690)
Пропонується
Право на податковий кредит виникає у платників за наявністю податкових накладних/розрахунків коригування до них, своєчасно зареєстрованих в ЄРПН.
Відсутні:
- відповідальність платників за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до них в ЄРПН;
- можливість реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до них в ЄРПН після встановленого терміну;
- механізм виправлення помилок в податкових накладних.
З метою підвищення відповідальності платників за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до них в ЄРПН та права покупців на податковий кредит за несвоєчасно зареєстрованими податковими накладними пропонується:
- збільшити термін для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в ЄРПН з 15 до 20 кал. днів;
- надати право реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до них після встановленого 20-денного терміну з одночасним встановленням відповідальності за порушення таких термінів у вигляді штрафу, розмір якого залежить від періоду затримки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування*;
- надати право покупцям на відображення податкового кредиту по податковим накладним, несвоєчасно зареєстрованим постачальниками, у звітному періоді такої реєстрації;
- у разі виявлення помилок (у тому числі в реквізитах) в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, виправляти такі помилки шляхом формування та реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до таких накладних.
* На перехідний період (3 місяці від початку роботи системи електронного адміністрування) не застосовувати штраф за порушення терміну реєстрації ПН до 10 днів

5. Механізм обліку сум «вхідного» ПДВ по товарам (послугам, необоротним активам), що використовуються повністю або частково в неоподатковуваних операціях/не господарській діяльності

Згідно діючій редакції Податкового кодексу
(з урахуванням змін, внесених Законами № 1621, 1690)
Пропонується
Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості товарів (послуг, необоротних активів), що не призначені для використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності не включаються до податкового кредиту. При цьому податкові накладні, сформовані по таким операціям та зареєстровані в ЄРПН збільшують отримувачу таких товарів (послуг, необоротних активів) суму, на яку він має право реєструвати податкові власні накладні Пропонується формування податкового кредиту платником при придбанні товарів/послуг, що призначаються для використання як в оподатковуваних так і неоподатковуваних операціях, з одночасним нарахування відповідних податкових зобов’язань в частині товарів/послуг, що використовуються в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua